پرونده “کیارستمی”خارج از نوبت در نظام پزشکی بررسی شد

0

گیگر:

به یاد عباس کیارستمی

در این جلسه موارد زیر به ترتیب  مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

– ابتدا سیر مبسوط بیماری وی و اقدامات درمانی مربوطه توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت تفصیلی مطرح شد.

– مقرر شد در اسرع وقت اصل کلیه اوراق بالینی پرونده وی از بیمارستان جم
و آراد که اخذ شده است در اختیار دادسرا و کمیته ویژه کارشناسی قرار گیرد.

– با توجه به سیر بالینی وی اعضای کمیسیون ویژه متشکل از اساتید مبرز در
حوزه های تخصصی ذیربط به عنوان کارشناسان انتخاب شدند و قرار شد در اسرع
وقت احکام افراد مزبور توسط رئیس کل صادر شود.

– مقرر شد به دلیل اهمیت پرونده بالینی وی در فرانسه از طریق سازمان
نظام پزشکی فرانسه و سازوکارهای وزارت خارجه پرونده وی از فرانسه جهت تکمیل
اقدامات کارشناسی اخذ شود.

– پرونده بصورت ویژه و خارج از نوبت در دادسرای نظام پزشکی بررسی شد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید