پزشکان از نظر بار علمی و درمانی تفکیک شوند

0

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت:در مراکز شهرستان ها توجهی به بار علمی و درمانی پزشکان نمی شود لذا از نظام پزشکی توقع داریم که روی این موارد سیستم نظارت داشته باشد.

دکتر سید محمد میرغنی زاده بافقی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی  با تاکید بر اینکه پزشکان باید از نظر بار علمی و درمانی تفکیک شوند اظهار داشت:در واقع باید به ارتقاء مسائل علمی و آموزشی در حوزه پزشکی کمک کنیم و در بارم بندی کارنامه هر پزشک مشخص شود که چند بار در نظام پزشکی و پزشکی قانونی محکوم شده است و این موارد در امتیاز دهی به پزشک لحاظ شود.

وی افزود :جدی گرفتن این موارد به حفظ قداست پزشکی کمک کرده و سبب بهتر شدن شرایط پزشکان می شود زیرا خود را متولی سلامت جامعه دانسته و نمی گذارند خدشه ای به قداست پزشکی و سلامت مردم وارد شود.

این متخصص جراحی عمومی با بیان اینکه نظارت بر صنف پزشکی باید برعهده خود پزشکان باشد ادامه داد:زمانی که پزشکان بر عملکرد خود نظارت داشته باشند جنبه علمی ؛آموزشی و قداست این جامعه از بین نمی رود و با ظرافت تمام به مسائل درمانی و آموزشی جدای از مسائل قضایی نگریسته خواهد شد .

وی با بیان اینکه یک دسته از پزشکان کار درمانی و دسته دیگر کار علمی و پژوهشی انجام می دهند  ابراز داشت: این امر در خصوص پزشکان  هر دو بخش خصوصی و دولتی صادق است؛ اما تفکیک این قضایا سیستم نظارتی ندارد و جنبه هزینه ها و درآمدها در این دو دسته متفاوت است که  هیچ جا دیده نشده، در حالی که باید شرایطی فراهم شود تا انگیزه لازم برای فعالیت هر دو دسته از این پزشکان وجود داشته با شد.

میرغنی زاده در خصوص میزان رضایت جامعه پزشکی از تعرفه ها اذعان داشت: پزشکانی که صرفا کار درمانی انجام می دهند اگر گله هم داشته باشند چقدر در یک تعادل مناسب تعرفه ای در مقایسه با سایر پزشکانی که کار علمی و پژوهشی انجام می دهند ؛ قرار گرفته اند ؟که این ارزیابی بر عهده سیستم نظارتی است .

وی همچنین در خصوص عملکرد طرح تحول نظام سلامت در طی سالی که گذشت بیان داشت: اجرایی شدن طرح تحول برای عموم مردم بسیار خوب و مناسب بوده اما رضایت پزشکان را آنچنان که باید در بر نداشته است .

استاد دانشگاه شهید صدوقی یزد یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات مالی موجود در نظام سلامت را وجود پرونده الکترونیک در سیستم بهداشت و درمان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت :  هزینه و بار مالی خدمات درمانی در سبد خانوارها بویژه قشر کم درآمد افزایش یافته لذا داشتن پرونده الکترونیک در سیستم بهداشت و درمان از همه چیز مهمتر است زیرا از بار هزینه های اضافی برای مردم و نظام سلامت می کاهد .

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید