پزشک متخصص 1.5 برابر فرد تمام وقت کار می کند

0

پزشک متخصص طبق برآوردها باید میزان کارکردش کمتر از یک باشد اما با توجه به تمرکزی که باید داشته باشد و تمام استرس های کاری اش، 1.5 برابر یک فرد تمام وقت خدمات ارائه می دهد.

پزشک متخصص 1.5 برابر فرد تمام وقت کار می کند

محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ با تاکید بر این که توانمند سازی نیروی انسانی اهمیت دارد، گفت: اکنون پزشک عمومی در نظام سلامت 1.25 برابر یک فرد تمام وقت کار می کند در حالی که ما برای جامعه پزشکی حتی اگر 80 درصد زمان کار را در نظر بگیریم و همه موظف به 8 ساعت کار در روز باشند یک پزشک باید با توجه به استرس و سختی کاری که دارد 6/5 ساعت کار کند.

وی با بیان این که سرمایه گذاری خوبی در سنوات قبل در دانشکده های علوم پزشکی برای توانمند سازی نیروی انسانی صورت گرفته خاطرنشان کرد: برای ارتقاء خدماتی که به مردم ارائه می شود این میزان کار کافی نیست و باید به لحاظ فرصت مطالعاتی و بحث های مهارتی دوره هایی را در همه سطوح پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری برگزار کنیم تا توانمند سازی برای ارائه خدمات به بیماران انجام شود.

جهانگیری حمایت از مردم در حوزه ارائه خدمات را به 2 شیوه عنوان کرد و اظهار داشت: باید استانداردهای متعالی ارائه خدمت را در حوزه  ارائه خدمات سلامت داشته باشیم و در کنار آن نیز نیروی انسانی متعالی را در نظر بگیریم که این کار نیاز به پیش بینی و سرمایه گذاری دارد.

وی اضافه کرد: برای کسب مهارت، تحقیق و رسیدن به نقطه تعالی باید ریسک پذیری داشته باشیم و در افق 1404 نیز با توجه به شاخص هایی که داریم باید جزء بهترین ها در منطقه باشیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که انسان سالم محور توسعه پایدار است، بیان داشت: باید برنامه ریزان و مدیرانی در حوزه سلامت داشته باشیم که محوریت نیروی انسانی سالم به این گروه تخصصی تعلق گیرد و از جامعه پزشکی در همه ابعاد روحی ، جسمی و اجتماعی برای توسعه پایدار و تربیت نیروی انسانی سالم بهره لازم را برد.

وی با اشاره به جمعیت 80 میلیونی کشور افزود: با این جمعیت نیازمند سرانه مختلفی در حوزه های متفاوت انسانی بویژه بهداشت و درمان و عرصه های روحی و روانی هستیم که با یکدیگر پیوسته هستند.

وی با بیان این که در حوزه بهداشت و درمان شاخص های متفاوتی را برای ارائه خدمات داریم ادامه داد: بر اساس نیاز اجتماعی و متناسب با گستره جغرافیایی باید نیروی متخصص و متبحر داشته باشیم که پیش بینی می شود با پیچیدگی هایی که درعرصه اجتماعی بوجود آمده نیازهای تخصصی آن ها نیز در عرصه سلامت  افزایش یافته است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان این که نیازهای تخصصی بدون برنامه‌ریزی نمی توانند پاسخ داده شوند، تصریح کرد: باید ارگان های مرتبط با سلامت به این مهم توجه داشته باشند و جامعه پزشکی نیز رکن اصلی ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود.

جهانگیری با ابراز این که از لحاظ کمی کاستی هایی در ارائه خدمات به مردم وجود دارد، گفت: قبول داریم خدمات بهداشتی و درمانی که به مردم ارائه می شود درخور شأن آن‌ها نیست اما به لحاظ کیفی در منطقه رتبه خوبی داریم به طوری که بسیاری از کشورهای همجوار متقاضی خدمات بهداشتی و درمانی از کشور ایران هستند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید