پست الکترونیک شیعیان جهان اسلام آماده شد

0

گیگر :

همانطور که مطرح است وجود سه عنصر انسانی، سرزمین یا قلمرو، حکومت یا قدرت سیاسی میتواند بیانگر تشکیل یک ملت باشد و حال آنکه سرزمین ارتباطات با بهرهمندی از نظرات اساتید مجرب در حوزه های گوناگون تصمیم به پایه گذاری کشوری در فضای مجازی برای اولین بار در جهان ویژه شیعیان جهان اسلام نموده است و با توجه به عناصر مورد نیاز برای تشکیل یک کشور (1-عنصر انسانی که تمام مردم جهان میتوانند تابعیت این کشور را در فضای مجازی با شرایطی که اعلام خواهد شد را داشته باشند 2-عنصر سرزمین یا قلمرو که در فضای مجازی این قلمرو میتواند گستره جهان باشد 3- عنصرحکومت یا قدرت سیاسی که انتخاب آن میتواند بر عهده مردم این سرزمین در فضای مجازی باشد((با محوریت اسلام و تشیع))) در نظر دارد در آینده ای نزدیک نسبت به اعلام رسمی تشکیل این کشور در فضای مجازی در جهان اقدام نماید ضمن آنکه این کشور دارای قانون اساسی مدونی نیز خواهد بود که پس از شکل گیری در اختیار مردم جهان با هر مذهب و ملیتی که تمایل به تابعیت در این کشور را دارند قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است طبق برنامه ریزیهای انجام شده در مدت 2 سال کلیه بخشهای این کشور از جمله سیستم های پیشرفته حکومتی، مدیریتی ، آموزشی، تحصیلی، بانکی ، اعتباری ، اقتصادی، سیاسی، صندوق اعتباری کمک رسانی ،ارتش سایبری و … راه اندازی خواهد شد که مقدمات آن در حال بررسی و اجرا میباشد که پس از اتمام و گذر از مراحل آزمایشی، آماده برای ارائه سرویس به تمامی شهروندان این کشور که تابعیت کشور مجازی شیعیان جهان اسلام SHIASTATE را دریافت نموده اند در فضای مجازی قرار خواهد گرفت ضمن آنکه نام رسمی در نظر گرفته شده در فضای مجازی برای کشور شیعیان جهان اسلام (SHIASTATE) به آدرس اینترنتی www.shiastate.com میباشد.

همچنین به اطلاع میرساند مرحله اول این پروژه تحت عنوان پست الکترونیک شیعیان جهان اسلام به آدرس اینترنتی www.shiamail.com با موفقیت به اتمام رسید و در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال فعالیت میباشد و پس از گذر از مرحله آزمایشی به صورت رسمی در اختیار مردم جهان قرار خواهد گرفت ضمن آنکه کسانی میتوانند درخواست تابعیت در این کشور را نمایند که در پست الکترونیک شیعیان جهان اسلام به آدرس ذکر شده عضویت داشته باشند که متعاقبا شرایط دریافت تابعیت همزمان با افتتاح رسمی پست الکترونیک شیعیان جهان اسلام در سراسر جهان اطلاع رسانی خواهد شد.

امید است با پایه گذاری این کشور بتوانیم جهانی مملو از صداقت ، خداشناسی و انسانیت در سراسر جهان را شاهد باشیم و فرهنگ اهل بیت را در سراسر جهان به بهترین وجه اشاعه دهیم.

خرسند خواهیم شد نظرات و پیشنهادات علمی و فنی خود را با ما به آدرس R&D@ShiaState.com بخش تحقیق و توسعه کشور مجازی شیعیان جهان اسلام SHIASTATE در میان گذارید.

در پایان به اطلاع میرساند درصورت تمایل به دریافت آخرین خبرها در رابطه با پیشرفت پروژه کشور مجازی شیعیان جهان اسلام میتوانید آدرس ایمیل خود را به پست الکترونیک News@Shiastate.com ارسال نمایید تا در جریان آخرین اخبار از پیشرفت این پروژه قرار گیرید.

توجه مهم: این پروژه هیچ ارتباطی با هیچ گروه سیاسی داخلی و خارجی نداشته و فقط با هدف ارائه سرویسهای مطلوب و مطمئن برای شیعیان جهان اسلام در حال اجرا میباشد لذا تضمین اطلاعات فردی افراد مطابق با قوانین بین الملل خواهد بود.

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید