پشت پرده پیامک تهدید آمیز!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – کنی گر از گلیمت پا درازی/ یه هو دیدی که دست و پات، بستم/ بلایی بر سرت می آورم تا/ کند زاری به حالت زال و رُستم!

به بهانه ارسال پیامک تهدید آمیز برای برخی خبرنگاران

رسید از سمت شخص ناشناسی
پیامی نصفه های شب به دستم
تعجب کردم و از خوابِ شیرین
پریدم ناگهان، حیران نشستم

بدو گفتم: که هستی ای مزاحم؟
که از تهدیدِ تو بر خویش جستم!!
مرا با تو چه نسبت که بدین سان
تو میگویی زنی با چوبدستم؟

پیامک داد؛ حرف مفت ممنوع
به تو چه من که بوده یا که هستم!
به تو هشدار دادم تا بدانی
خطرناک است باری ضرب شستم

کنی گر از گلیمت پا درازی
یه هو دیدی که دست و پات، بستم
بلایی بر سرت می آورم تا
کند زاری به حالت زال و رُستم!

بنالیدم؛ خبر کارِ حقیر است
وگرنه مخلص سرکار هستم
به دنبال خبر در جستجویم
خبر دار است از هر نقطه شستم

ولیکن مفلس و بیچاره ام من
نمیدانی بدان که تنگدستم
نه حالا که خبر در چنته دارم
غریب و مفلس از روز الستم

بگفتا: که به من ربطی ندارد
تهی دستی و یا که پول داری(!)
خطاکاری کنی یک بار دیگر
تو را جاهای بد بد میفرستم

 

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید