پل هاي عابر پياده ; جايي براي خواب گدايي يا دستفروشي

0

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، پل هوايي را براي خنده نساخته اند. كم فايده بودن مبلغ هنگفتي كه بابت
ساخت برخي عناصر شهري مانند پل هاي هوايي هزينه مي شود، وقتي پررنگ تر جلوه
مي كند كه با گذر از خيابان هاي مناطقي كه داراي يكي از اين نمادهاي شهري
هستند، متوجه مي شويم شمارش تعداد افرادي كه دقيقاً از زير پل هاي هوايي و
عرض خيابان عبور مي كنند، براي انگشتان هر ۲ دست، كار شاقي است و در عوض
انگشتان يك دست در همان زمان براي شمارش آنهايي كه پل هوايي را براي عبور
خود از عرض خيابان برگزيده اند، كفايت مي كند.

پل هاي عابر پياده ; جايي براي خواب گدايي يا دستفروشي (گزارش)


    * مردم خوششان نمي آيد
    گذر
كردن بسياري از عابران پياده از عرض خيابان، آن هم دقيقاً از زير پل هوايي
در مناطق مختلف شهر به امري عادي تبديل شده است. افراد زيادي بي توجه به
آنچه براي تسهيل امور روزمره و تأمين امنيت شان با صرف هزينه هاي كلان و با
تلاش ارگان هاي مختلف ساخته مي شود، در سطح منطقه در رفت و آمدند. ناديده
انگاشتن پل ها معضلي است كه از يك سو دست اندركاران را كه با صرف وقت زياد،
مطالعه و مكان يابي، تأمين بودجه و ساخت آنها را بر عهده گرفته اند، دلسرد
كرده و از سوي ديگر رانندگان و در نهايت خود عابران را گرفتار مي سازد.
    يكي
از رانندگان كه در شهر شلوغ تهران به جابه جايي مسافر مشغول است، مي گويد:
«نمي دانم شهرداري چه اصراري دارد اين همه پول خرج كند و پل هوايي بسازد.
بيشتر مردم اصلاً دوست ندارند از پل عابر پياده براي عبور و مرور استفاده
كنند و گذشتن از زير پل و عرض خيابان را ترجيح مي دهند. مدت ها قبل نزديك
يكي از همين پل هاي عابر پياده با يكي از عابران تصادف كردم و ديه استخوان
پاي او را هم پرداخت كردم ، در حالي كه اگر از روي پل عابر عبور مي كرد نه
خودش ناقص مي شد، نه من زير بار اين همه قرض مي رفتم.» او مي افزايد:
«حالاتصادف من به كنار. خودتان را بگذاريد جاي دست اندركاران كه اين همه
هزينه مي كنند و وقت مي گذارند كه پل هوايي بسازند. آن وقت بعضي ها تره هم
براي پل هوايي خرد نمي كنند و خودشان و ديگران را گرفتار مي كنند.»

 كاظم ابطحي 25 ساله است و هفت سال در شهر شلوغ تهران به
جابجايي مسافر مشغول است . او مي گويد : « نمي دانم شهرداري چه اصراري
دارد اين همه پول خرج كند و پل هوايي بسازد. بيشتر مردم اصلا خوششان نمي
آيد از پل براي عبور و مرور استفاده كنند و گذشتن از زيرپل و عرض خيابان را
ترجيح مي دهند. چند روز پيش زير يكي از همين پل ها با عابر پياده اي تصادف
كردم ديه استخوان پاي طرف را دادم در حاليكه اگر از روي پل عبور مي كرد نه
خودش ناقص مي شد نه من مي رفتم زير بار اين همه قرض .

وي سپس با
عصبانيت در حاليكه از يادآوري اين حادثه آشكارا دلگير شده است خودش را جاي
مسئولان شهرداري مي گذارد و ادامه مي دهد : « حالا تصادفي كه من كردم به
كنار. خودتان را بگذاريد جاي مسئولان شهرداري كه اين همه هزينه مي كنند و
وقت مي گذارند كه پل هوايي بسازند. آن وقت بعضي ها تره هم براي پل هوايي
خرد نمي كنند و خودشان و ديگران را گرفتار مي كنند. »

ناگفته نماند كه
راننده ها وقتي با كساني مواجه مي شوند كه از زيرپل هاي عابر خود را به سمت
ديگر خيابان مي رسانند براي تنبيه يا شايد يادآوري اين نكته كه بالاي
سرشان پلي ساخته شده نه تنها از سرعت خود نمي كاهند كه بر آن مي افزايند و
بوق هاي كر كننده را چاشني اين تنبيه مي كنند.

بجز باريك بودن عرض پل
هاي هوايي و مجهز نبودن آنها به پله هاي برقي يكي ديگر از عواملي كه به
عنوان مانع بزرگ براي استفاده مناسب از پل هاي عابر پياده در شهر تهران
ديده مي شود بساط كردن دستفروشان روي بعضي پل ها است .

تلاش ماموران
شهرداري براي جلوگيري از سد معبر در خيابان ها و روي پل ها امري جدي تلقي
شده اما به هرحال پديده دست فروشي وجود دارد و دستفروشان اجناس شان را چه
روي زمين و چه روي پل هوايي بالاخره عرضه مي كنند و اگر چه براي برخي ديگر
اين پل ها محل مناسبي براي كارتن خوابي يا حتي گدايي محسوب مي شود!

با
اين حساب پل هاي هوايي كه خود به خود هواداران چنداني ندارد. بدون پله برقي
و امنيت لازم و فضاي كافي براي عبور همان تعداد اندك مشتريان خود را نيز
از دست مي دهند.

پل هاي عابر پياده ; جايي براي خواب گدايي يا دستفروشي (گزارش)


عبور از پل هوايي نشانه فرهنگ شهروندي كساني كه
هويت شهري را درك مي كنند و در ضمن از تحصيلات عالي برخوردارند موضوع هايي
از قبيل عبور از پل هوايي عابر پياده را بيشتر مدنظر قرار مي دهند. در
محلاتي كه افراد احساس شهري بودن بيشتري مي كنند و به شهر احساس تعلق
اجتماعي بيشتري دارند نسبت به رفتارهاي شهروندي وفادارتر و در واكنش و
استفاده از ساختار شهري حساس ترند و سعي مي كنند و رفتارهاي مطبوع شهري
بروز دهند ولي كساني كه در حاشيه هاي شهر به زندگي مشغولند در برخورد با
عناصر شهري از قبيل پل هاي هوايي حساسيت كمتري دارند. البته در استفاده از
عناصر شهري نياز به فرهنگ سازي هم احساس مي شود و فرهنگ پذيري مردم به اين
امر نيازمند است كه عناصري كه در اين ارتباط مطرح مي شوند. جملگي همگون عمل
كنند تا تصادف فرهنگي به وجود نيايد. برخورد منطقي و استفاده بجا از پل
هاي هوايي يكي از نشانه توسعه يافتگي شهري است كه در رديف فرهنگ شهرنشيني
تلقي مي شود متاسفانه اين توسعه يافتگي در بينش و عملكرد برخي شهروندان رخ
نمي دهد و دروني نشده است . براي حل اين مساله نياز به كارشناسي و آموزش
وجود دارد آموزش هم بايد دروني شود تا هر فرد آن را به عنوان نوعي تغيير
رفتار با خود همراه كنند.

به عنوان نمونه پل هاي زيادي در شهر تهران
وجود دارند ولي ناديده انگاشتن آنها معضلي است كه گريبانگير بسياري از
راننده ها عابرين و مسئولان شهري راهنمايي و رانندگي و حتي محاكم قضايي شده
است و همين معضل بهانه اي شد تا به سراغ مهندس مرتضي خشايي پور معاون
آموزش حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و دكتر جواد تن زاده معاون برنامه
ريزي و مهندسي ترافيك سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و مهندس
مهدي گلشن معاون آموزش و امور مناطق سازمان زيباسازي برويم و در خصوص اين
معضل گفتگويي با آنها داشته باشيم .

دكتر تن زاده در خصوص اينكه چند تا
پل هوايي در تهران وجود دارد و چه تعداد ديگر احتياج داريم مي گويد : در
حال حاضر حدود 300 پل هوايي در سطح معابر شهر تهران وجود دارد .

موضوع مكان
يابي پل هاي عابر و لزوم امكان سنجي آن ها در هر معبر براساس عواملي همچون
حجم ترافيك وسايل نقليه ميزان تقاضاي عبوري پياده و سرعت وسايل نقليه با
توجه به نوع عملكرد معبر و عرض آن و نيز كاربري هاي موجود در اطراف با
درنظر گرفتن حداقل تاثيرات منفي در منظر شهري ضروري بوده كه در اين راستا
مطالعاتي جهت شناسايي نقاط داراي پتانسيل احداث پل عابر در سطح معابر شهر
انجام گرديده كه در مراحل پيشنهادي جهت تعيين نقاط موردنظر مي باشد.

وي
در ادامه از نقش پل هاي عابر پياده در تسهيل حمل و نقل شهري نام مي برد و
مي افزايد : تامين دسترسي ايمن براي عبور و مرور عابران و نيز افزايش
عملكرد معابر ناشي از حذف تداخل جريان حركتي ترافيك وسايل نقليه عبوري با
عابرين پياده از نقش هاي مهم پل در تسهيل حمل و نقل شهري است .

معاون
برنامه ريزي و مهندسي ترافيك نيز در مورد اقدامات بازسازي پل هاي فرسوده
اظهار مي دارد : در كليه مقاطعي كه معاونين ترافيكي مناطق تشخيص دهند پل
هاي عابر فرسوده و بايد جايگزين شوند در صورت تاييد در كميته فني ساماندهي
پل هاي عابر پياده مراتب براي اجرا به مناطق ابلاغ مي گردد.

مهندس تن
زاده كميته نظارت فني پل را متشكل از نمايندگان حوزه معاونت حمل و نقل
ترافيك سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران و سازمان زيباسازي و كميته فني
ساماندهي پل عابر پياده مي داند و تاكيد مي كند : وظيفه مكان يابي پل هاي
عابر پياده را اين ارگان ها برعهده دارند و فلسفه تشكيل اين كميته نظارت
دقيق تر در موضوع مكان يابي پل هاي عابر پياده و زيرگذرهاي عابر پياده مي
باشد.

وي در خصوص اينكه آيا به نحو احسن از پل هوايي استفاده مي شود هم
مي گويد : آمارها نشان مي دهد كه اغلب مردم بخصوص افراد مسن از پل هاي
عابر پياده استفاده نمي كنند و اين نشانگر عدم تمايل عامه مردم در استفاده
از پل هاي عابر پياده مي باشد. بديهي است كه فرهنگ سازي در راستاي استفاده
از پل هاي عابر پياده موجب استفاده بيشتر شهروندان از پل عابر پياده خواهد
گرديد.

معاون برنامه ريزي در مورد اين مساله كه معلولين چگونه مي
توانند از پل هوايي استفاده كنند و چه امكاناتي برايشان در نظر گرفته شده
است مي گويد : به منظور استفاده معلولين و افراد مسن از پل عابر پياده پله
برقي و مسطح تردد عابرين بجاي پله هاي معمولي استفاده مي گردد.

همچنين
تجهيز پل هاي عابر پياده به آسانسور استفاده از معلولين از پل هاي عابر
پياده را تسهيل مي نمايد كه در تعدادي از پل هاي عابر پياده در دست برنامه
ريزي و اجرا مي باشد.

دكتر تن زاده در اين مورد كه چرا در بعضي جاها كه
نياز به پل هوايي بيشتر است نصب نمي شود بيان كرد : كليه درخواست هايي كه
از طرف مناطق و سازمانهاي شهرداري جهت احداث پل عابر پياده ارسال مي گردند
پس از بازديد و بررسي هاي لازم در كميته مذكور مطرح مي شوند و در صورت
تاييد مراتب جهت اجرا به مناطق 22 گانه اعلام مي گردد . با توجه به اينكه
نصب پل هاي عابر پياده به سيما و منظر شهري لطمه وارد مي آورند سازمان
زيباسازي بر اساس وظايف قانوني خود در برخي موارد احداث بعضي از پل هاي
عابر را توصيه مي نمايد . همچنين در فواصل 225 متري پل هاي عابر موجود پل
عابر پياده جديد نبايد احداث گردد .

وي از اينكه در برخي مكان ها كه
احتياج به پل هوايي است و مبناي اين طرح بر عهده چه كسي است و مهندسين بر
اساس چه معياري اين طرح را انتخاب مي كنند اظهار مي دارد : تعيين ضرورت
مكان يابي پل هاي عابر پياده در حال حاضر بر اساس ضوابط و معيارهاي مطرح
شده در مهندسي ترافيك انجام مي شود كه تصميم گيري نهايي جهت در نظر گرفتن
موارد ايمني عملكردي و اقتصادي بر عهده كميته فني ساماندهي پل هاي عابر
پياده در سازمان حمل و نقل و ترافيك مي باشد كه در نتيجه ايجاد رويه واحد
جهت تصميم گيري در سطح مناطق و تعيين اولويت ها و ساماندهي پل هاي عابر
پياده از اهداف آن مي باشد. تا قبل از تشكيل اين كميته طرح پل هاي عابر بر
اساس ديد و سليقه شخصي و به صورت پراكنده در سطح مناطق انجام شد كه نتيجه
آن وجود تعدادي از پل هاي عابر پياده بوده كه باعث كم اهميت نمودن موضوع در
منظر عمومي گرديده است .

مهندس مرتضي خشايي پور نيز در ادامه صحبت هاي
دكتر تن زاده در خصوص اينكه فرهنگ سازي پل برعهده چه كسي است مي گويد : با
توجه به وظايف و اهداف تعيين شده ارتقا فرهنگ و آموزش ترافيك برعهده
سازمان حمل ونقل و ترافيك كه اجراي اين امر به معاونت آموزش اين سازمان
محول شده است در راستاي بهبود فرهنگ ترافيك (كه استفاده از پل هاي هوايي
عابر بخشي از آن هاي آموزشي اجراي برنامه هاي CD است ) ساخت و پخش برنامه
هاي آموزشي از صدا و سيما چاپ كتاب هاي آموزش ترافيك و تفريحي و فرهنگي و
هدف ارتقا فرهنگ همگاني ترافيك همكاري و هماهنگي آموزش و پرورش جهت آموزش
ترافيك به دانش آموزان ارائه آموزش هاي عبور از خيابان در پارك آموزش
ترافيك و تهيه و توزيع پوستر بروشور و… در اين خصوص مي توان فرهنگسازي
كرد.

معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در پايان
متذكر مي شود : آموزش سه مرحله دارد كه دادن آگاهي ايجاد انگيزه و تغيير
رفتار سه مرحله آن است . آموزش بايد غيرمستقيم و با بهره گيري از امكانات و
ظرايف هنري باشد در غيراينصورت مخاطب در برابر آن واكنش منفي نشان خواهد
داد. علت اين است كه بسياري از آموزش هايي كه در عرصه هاي مختلف در جامعه
داده مي شود نتيجه لازم را ندارد اين است كه از روش مستقيم استفاده مي كنند
و حساسيت ها و ويژگي هاي سني جنسي و رواني مخاطب را در نظر نمي گيرند
رفتاري كه ما در ترافيك داريم به دليل تاثيري كه بر سايرين مي گذارد بخشي
از فرهنگ معنوي جامعه محسوب مي شود. در تعريف فرهنگ به دستاوردهاي مادي و
معنوي (شامل سنت ها مقررات آداب و رفتار صحيح جامعه ) اطلاق مي شود. فرهنگ
بسيار ريشه دار است و نمي توان انتظار داشت كه به آساني و به فوريت تغيير
كند اما از آنجايي كه انسان آموزش پذير است و آموزش در صورتي كه درست انجام
شود مي تواند به تغيير رفتار منتهي شود.

پل هاي عابر پياده ; جايي براي خواب گدايي يا دستفروشي (گزارش)


پس يكي از ابزارهاي فرهنگ سازي بهره گيري از آموزش است .
مهندس مهدي گلشني معاون آموزش و امور مناطق سازمان زيباسازي نيز در خصوص
نقش پل در تسهيل حمل ونقل شهري مي گويد : پل ها مي توانند نقش موثري در حمل
ونقل داشته باشند به شرط آنكه از مكان يابي مناسبي برخوردار باشد. از سوي
ديگر با توجه به ساختار شهرسازي شهر تهران و عدم پيش بيني مراكز خدماتي
رفاهي تفريحي در سطح محله اي نياز به دسترسي به حوزه هاي شهري با وسايل
ارتباطي مناسب در سطح شهر تهران است .

وي در مورد احتياج به نظارت دقيق
تر بر پل هوايي نيز بيان مي دارد : در همه پروژه ها بخصوص وضعيت مبلمان
شهري مي بايست دستگاهي براي نظارت و متولي جهت كنترل وجود داشته باشد.
همچنين با توجه به مسائل فني و كنترل هاي لازم مي بايست شرايطي پيش بيني
شود كه پل هاي عابر پياده به طور مستمر كنترل و بازرسي فني شوند. البته
تلاش شد تا براي هر يك از پروژه هاي سازمان بخصوص پروژه هاي پل هاي عابر
پياده اعمال نظارت صورت پذيرد.

وي راهكارهاي فرهنگسازي بهتر را انطباق
فضاها و مكان هاي موجود با الگوي رفتاري عابرين مي داند و خاطر نشان مي كند
آموزش شهروندي طراحي مناسب سازه اي پل هاي عابر پياده توجه به سيما و منظر
پل ها. آموزش شهروندي از طريق رسانه هاي جمعي و با استفاده از ظرفيت هاي
تبليغات شهري و استفاده از ظرفيت شورايان محلات از راهكارهاي فرهنگسازي
بهتر است .

وي در خاتمه مي گويد : سازمان زيباسازي در سطح شهر تهران
اقدام به احداث پل هاي عابر پياده مكانيزه به صورت آسانسور نموده كه قابل
استفاده برخي معلولان است و در برنامه هاي آينده سازمان احداث بيشتر چنين
پل هايي وجود دارد.

در تهران حدود 300 پل عابر پياده نصب شده كه
متاسفانه عمده اين پل ها از سوي شهروندان مورد استفاده قرار نمي گيرد پل
هايي كه بعضا به جايي براي گدايي يا پهن كردن بساط دستفروشي تبديل شده اند!

مهندس تن زاده معاون برنامه ريزي و مهندسي ترافيك شهرداري تهران : آمارها
نشان مي دهند كه اغلب مردم براي عبور از عرض خيابان هنوز از پل هاي عابر
پياده استفاده نمي كنند بديهي است كه فرهنگ سازي ترافيك در راستاي استفاده
از پل عابر پياده موجب استفاده بيشتر شهروندان از اين امكانات خواهد شد.

مهندس مرتضي خشايي پور معاون آموزش سازمان حمل ونقل و ترافيك : آموزش اصول
شهروندي بايد غير مستقيم و با بهره گيري از امكانات و ظرايف هنري باشد در
غيراينصورت با واكنش منفي مخاطبان همراه خواهد شد.

مهندس مهدي گلشني
معاون امور مناطق سازمان زيباسازي : پل هاي عابر پياده مي تواند نقش موثري
در تسهيل حمل و نقل شهري و به ويژه كاهش ترافيك در مناطق پر تردد داشته
باشد به شرط اينكه در جاي مناسب نصب شود.

/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای
منتشر می‌شود.

    

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید