پنج نکته اساسی برای خوشبختی بنا به گفته کارل یونگ

0

گیگر :

گوردن یانگ از او پرسید، ” فکر می‌کنید که چه چیزهایی کم و بیش نکات اساسی ست که در ذهن انسان خوشبختی می‌سازد؟ ” یونگ جواب داد:

  1. سلامت فیزیکی و روانی خوب.
  2. روابط شخصی و صمیمانه خوب، از قبیل رابطه‌هایی که در ازدواج، خانواده و دوستی وجود دارد.
  3. قوه ذهنی درک زیبایی در هنر و طبیعت.
  4. داشتن استاندارهای قابل‌قبول زندگی و کاری راضی کننده
  5. دیدگاهی فیلسوفانه یا مذهبی که توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز با فراز نشیب زندگی را دارد


تمام این نکات که به طور کلی بر این فرض است که خوشبختی می‌آورند می‌توانند، در شرایط خاصی، عکس آن را تولید کنند. هر چقدر هم که ممکن است موقعیت شما ایده‌آل باشد، لزوما خوشبختی را تضمین نمی‌کند.

cover

پاسخ دهید