پول بده تا برایت بازی بسازم: نگاهی به آمار و ارقام پروژه های بازی کیک استارتر در سال 2016 (بخش پایانی)

0

پول بده تا برایت بازی بسازم: نگاهی به آمار و ارقام پروژه های بازی کیک استارتر در سال 2016 (بخش پایانی)

در بخش نخست این مطلب که ساعاتی قبل آن را از نظر گذراندید به آمار و ارقامی در رابطه با پروژه های کیک استارتر مربوط به بازی های کامپیوتری اشاره کردیم و به مقایسه ی کم و کیف عناوین تامین بودجه شده در نیم سال نخست از سال 2016 میلادی با موارد مشابه در شش ماه اول و دوم از سال 2015 میلادی پرداختیم. حال در مطلب پیش رو قصد کامل کردن و به پایان رساندن این بحث را داریم.

همان گونه که در بخش نخست این مطلب به آن اشاره شد، در سال گذشته (چه در نیم سال نخست و چه در نیم سال دوم از آن) تعداد آن دسته از پروژه های کیک استارتر مربوط به بازی های کامپیوتری که با جمع آوری مبلغی بیش از 500 هزار دلار به کمپین تامین بودجه ی خود خاتمه دادند بسیار بیشتر از بازه ی زمانی مشابه در شش ماه نخست از سال 2016 میلادی بوده است. از سوی دیگر میزان کل وجوه پرداخت شده در این زمینه نیز کاهش بیشتری را در نیم سال اول امسال نسبت به نیم سال اول و دوم از سال گذشته نشان می دهد (8.2 میلیون دلار در شش ماه نخست امسال در برابر بیش از 20 میلیون دلار در هر کدام از دو نیم سال مربوط به سال گذشته). اما با وجود کاهش این رقم در نیم سال نخست سال جاری میلادی، نسبت میزان پروژه های بازی تامین مالی شده در شش ماه نخست از سال 2016 میلادی تا حد قابل توجهی بیش از دوره ی مشابه در سال گذشته بوده است. به عبارت بهتر با وجود آن که تعداد کل پروژه های مربوط به بازی های کامپیوتری وارد شده به وب سایت کیک استارتر به منظور تامین بودجه ی مالی لازم برای تولید آن ها در طول چهار نیم سال اخیر (طی مدت تقریبی دو سال گذشته) کم و بیش یکسان بوده اند، اما در مجموع تعداد بازی های بیشتری در شش ماه نخست از سال جاری میلادی نسبت به بازه های زمانی مشابه در گذشته به طور کامل تامین مالی شده اند. به گونه ای که نرخ تامین مالی این پروژه ها در نیم سال نخست از سال جاری میلادی رقم 35 در صد بوده است و این در حالی است که در دوره ی زمانی مشابه گذشته شاهد به دست آمدن نرخ 31 در صد در این زمینه بوده ایم.

shenmue3

علاوه بر آن تعداد آن دسته از پروژه های بازی های کامپیوتری کیک استارتر که رقم بودجه ی مربوط به تولید آن ها چیزی کمتر از 10 هزار دلار بوده است نیز در نیم سال نخست از سال جاری میلادی کمتر از بازه های زمانی مشابه در سال گذشته بوده اند. و این در حالی است که تعداد عناوینی که با بودجه ای بیش از رقم یاد شده تامین مالی شده اند، در نیم سال نخست از سال 2016 میلادی نسبت به دوره های مشابه گذشته افزایش داشته است. جالب این جاست که بر خلاف آمار مربوط به بازی های کامپیوتری کیک استارتر که در نیم سال نخست از سال جاری میلادی نوسان قابل توجهی را نسبت به دوره های زمانی مشابه در سال گذشته نشان می دهد، آمار مربوط به آن دسته از بازی های تخته ای (بازی های غیر کامپیوتری و واقعی) تامین مالی شده در وب سایت کیک استارتر در شش ماه ابتدایی سال 2016 میلادی افزایشی همه جانبه را در تمامی بخش ها نسبت به دوره های زمانی مشابه در گذشته نشان می دهد. به عبارت بهتر در طول شش ماه نخست از سال جاری میلادی، بازی های تخته ای حاضر در وب سایت کیک استارتر چه به لحاظ تعداد پروژه های تامین مالی شده، چه به لحاظ میزان وجوه مصرف شده برای تامین مالی فرآیند تولید این پروژه ها و چه به لحاظ نرخ موفقیت تامین مالی آن ها، افزون تر از موارد مشابه در دوره های زمانی گذشته بوده اند. در واقع طی دوره ی زمانی شش ماه گذشته، میزان وجوه صرف شده برای تامین مالی بازی های تخته ای حاضر در بخش کیک استارتر حدود شش برابر این میزان برای بازی های کامپیوتری بوده است و تعداد کل پروژه های تامین مالی شده در بخش بازی های تخته ای یک برتری 4 برابری را نسبت به بازی های کامپیوتری تامین مالی شده در این بخش نشان می دهد. در هر صورت باید منتظر به پایان رسیدن بازه ی زمانی شش ماه دوم از سال جاری میلادی باقی بمانیم تا از تغییر احتمالی این آمار و ارقام یا ثابت ماندن آن ها اطمینان حاصل نماییم.       

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید