پیام دبیر کل سازمان ملل متحد در همایش روز جهانی سالمند

0

مسئول صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) ضمن حضور در همایش روز جهانی سالمند که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، پیام “بان‌کی‌مون” دبیر کل سازمان ملل متحد را قرائت کرد.

“بان کی مون” در پیام خود اعلام کرد: اجتماعات بسیاری با دریغ کردن دسترسی به مشاغل، وام و خدمات ابتدایی، سالمندان را محدود می کنند. رانده شدن آنان به حاشیه و کوچک شمردن آنان خسارات زیادی به بار می آورد. بهره وری و استفاده از تجربه آنان در نیروی کار، کار داوطلبانه  را از راه مشارکت مدنی تضعیف می کند.

وی در ادامه پیام خود هشدار داد: پیرآزاری به طور معمول با سایر اشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت، نژاد، معلولیت و سایر زمینه ها تلاقی دارد و آثار آن را وخیم تر و تشدید می کند.

بان کی مون پیش بینی کرده است که جمعیت جهانی سالمندان از بیش از 900 میلیون در سال  2015 میلادی، به یک میلیارد و 400 میلیون تا سال 2030 و دو میلیارد و 100 میلیون، تا سال 2050 برسد؛ زمانی که به طور تقریبی شمار سالمندان و کودکان زیر 15 سال برابر می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل همه اشکال پیرآزاری را محکوم کرده و تاکید کرده است: همچنان که باید برای بهبود اجتماعات جهت افراد در تمامی سنین اهتمام بورزیم ، اخذ تدابیری برای پرداختن به این نقض حقوق بشر را درخواست دارم. این امر مستلزم تغییر شیوه ای است که سالمندان تصویر و درک می شوند. تغییر تصویر آنان از دیده شدن به عنوان باری سنگین بر دوش خانواده بشری تا قدردانی برای مشارکت های مثبتی که در خانواده بشری دارند.

وی در پیام خود افزوده است: اینجانب همچنین به منظور جلوگیری از پیرآزاری ناشی از سیاست ها، قوانین و برخوردهای تبعیض آمیز، تضمین های قانونی شدیدتر برای برابری سالمندان درخواست دارم.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب سیاستگذاران را به منظور بهتر پرداختن به نگرانی های سالمندان، به گردآوری داده ها و آمار های بهتر در مورد سلامت، موقعیت اقتصادی، و رفاه عمومی آنان ترغیب می نمایم . و امید دارم همه ما درباره نگرش های متعصبانه خود تامل کرده و در نظر بگیریم چگونه به عنوان یک فرد می توانیم با پیرآزاری مقابله کنیم.

بان کی مون از آینده این بخش نیز گفته است: دستور کار  سال  2030 میلادی برای توسعه پایدار، مسیر مشخصی است که برای دگرگونی در اختیار داریم. این برنامه  ژرف بینانه و آرمان های توسعه پایدار آن با  پیمان به نادیده نیانگاشتن هیچکس، بر فراگیری و برابری تاکید دارد. سالمندان عامل و ذی نفعان تغییر هستند. با جلو راندن پیشرفت در زمینه آرمان های توسعه پایدار، می توانیم  مهارت ها، انرژی، و تجربه چشم گیر تمامی سالمندانی را بسیج کنیم که به این دستور کاغر تحقق می بخشند.

 

وی در پایان پیام خود افزوده است: اجازه دهید روز جهانی سالمندان را همچنان که به تعهد خود برای ساختن زندگی سرشار از کرامت و حقوق بشر برای همه ارج می نهیم. با بی اعتنایی شدید به تمامی اشکال پیرآزاری و تلاش به منظور قادر ساختن سالمندان به درک توان بالقوه خود گرامی داریم.

بیانیه دبیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت روزجهانی سالمند منتشر شد  

بیانیه دبیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) به مناسبت روز جهانی سالمند منتشر شد، ضمن آنکه رئیس این صندوق در ایران نیز در همایش مربوطه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شرکت کرد.

در بیانیه دکتر ” باباتونده اوسوتیمهین ”  دبیر اجرایی این صندوق آمده است: در سال 2015 میلادی، افراد بالای 60 سال، 12/3 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دادند و انتظار می رود که این سهم در سال 2050، به 22 درصد برسد. پیش بینی ها حاکی از آنند که عمده رشد جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه صورت می پذیرد.

وی افزوده است: بیش از نیمی از جمعیت 901 میلیون سالمند جهان در قاره آسیا زندگی می کنند که 508 میلیون آنان بالای 60 سال دارند.  غیر از آن ، 177 میلیون سالمند در اروپا، 75 میلیون در آمریکای شمالی، 71 میلیون در آمریکای جنوبی و جزایر کارائیب، 64 میلیون در آفریقا و شش میلیون سالمند در منطقه اقیانوسیه سکونت دارند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید