پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک

0

پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک

پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک

بودنم در این جهان
بی تو
دروغ کهنه ایست
که شکل زندگی به خود گرفته است
اما من
عاشق تو نیستم
فقط تو را
به بند بند بودنم اضافه کرده ام …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

آدم ها بالاخره یک روزی، یک جایی
در یک لحظه تمام می شوند…
نه که بمیرند
نه ، جوهر احساسشان تمام می شود !

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

سخت ترین کار اینه که
وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن
خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

فرقی نمی کند
چه کسی عاشق تر باشد
من یا تو
وقتی تو آخر این بازی
سهم من نیستی …
سهم من از حضور تو
شبانه ی تلخی ست
که هنوز نسروده ام …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

ای کاش خیالت هم
به سادگی رد پاهات
همان روزها
دل بریده بود از من…

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

دلم پُر است
پُـــرِ پُـــرِ پُـــر…..
آنقــــــدر که گاهی اضافه اش، از چشمانم می چـــــکد

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

زندگی به من آموخت …
آدمها نه دروغ می گویند
نه زیر حرفشان می زنند …!!
اگرچیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست …!!
نباید رویش حساب کرد …!!

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

سخت بود …
فراموش کردن کسی که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش میکردم

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند
بعضی از عهدها را روی قلب هم می نویسیم
حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد
شکستنشان
یک آدم را می شکند !!..

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

سالهــــــــــا دویده ام
با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا
دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده ست
دلم…
.
.
.
دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد!

پاسخ دهید