پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

0

فصل تابستان تیپ های مخصوص به خودش را دارد و اکنون که در نیمه این فصل داغ هستیم به انتخاب مجله GQ به شما پیشنهاد تیپ های مردانه آن هم با الهام گرفتن از افراد مشهور را می دهیم. مجله GQ که مختص آقایان است، از ستاره ها و چهره های مشهور برای این روزهای گرم تابستانی الهام گرفته و چند تیپ به سبک آنها برای آقایان پیشنهاد کرده تا قبل از پایان تابستان حتماً آنها را امتحان کنند.

226474653-5654654ir

پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

116840186-676777ir

پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

237796912-8899ir

106242997-767676ir

پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

1535167257-989ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید