چاقي مهمترين مشكلات سلامتي بشر در قرن حاضر است

0

گیگر :

وی
همچنین افزود: بررسي ها نشان داده است ميزان شيوع چاقي در زنان بيشتر از
مردان است بطوري كه در حال حاضر ١٠.٨ درصد مردان و ١٤.٩ درصد زنان در دنيا
مبتلا به چاقي هستند. اين در حالي است كه ٢.٣ درصد مردان و ٥درصد از زنان
دچار چاقي شديد هستند.
دکتر حسینی پيش بيني کرد: در صورت ادامه این روند، ميزان چاقي دنيا در ١٠ سال آينده ١٨ درصد به مردان و ٢١ درصد به زنان خواهد رسيد.

وی
با بیان اینکه چاقي زمينه ساز إيجاد بسياري از بيماري هاي غير واگير است
گفت: اين پديده هزینه زيادي بر نظام سلامت جهاني در كشور هاي مختلف وارد مي
نمايد.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور همچنین تصریح
کرد: در طَي همين چهل سال اخير كمبود وزن در مردان از ١٣.٨ درصد به ٨.٨
درصد و در زنان ميزان كمبود وزن از ١٤.٦ درصد به ٩.٧ درصد تقليل پيدا كرده
است كه این مطلب بیانگر آن است که افزايش وزن و چاقي در دنياي امروز مشكلات
سلامتي بيشتري را نسبت به كمبود وزن براي سلامت جوامع بشري در بردارد.
وی
در بخش دیگری از سخنانش به معضل چاقی در کشورمان نیز پرداخت و عنوان کرد:
ایران نيز در چاقي كم و بيش از همين الگوي جهاني پيروي مي كند به همین دلیل
و براي تعيين دقيق ميزان اضافه وزن، چاقي و چاقي شديد در كشور، انستيتو
تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور در چهار محور، برنامه مراقبت غذا و
تغذيه را در راستاي برنامه هاي مبارزه با بيماري هاي غير واگير وزارت
بهداشت را در سال ٩٥ در كشور به اجراء در خواهد آورد تا بر اساس تعيين وضع
موجود امكان مداخلات بهداشتي دقيق و بر اساس شواهد فراهم شود.
دکتر
حسینی در پایان توجه به ميزان غذا و كالري دريافتي از طريق مواد غذايي و
فعاليت بدني كافي روزانه را دو توصيه مهم براي جلوگيري از افزايش وزن و
چاقي برشمرد

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید