چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

0

گیگر :

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

بنا بر این گزارش، وزن این دو کودک خردسال، سه برابر معمول است؛ اما پزشکان امیدوارند تا 6 ماه دیگر آنان را به وزن طبیعی برگردانند. به گزارش ایران ناز کودکان 10 ماهه سه برابر وزن طبیعی یک کودک و هم وزن کودکان شش ساله اند!

 

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

بعد از این که خانواده دو کودک 10 ماهه نتوانستند راهی برای مقابله با اشتهای سیری ناپذیر کودکان خود بیابند، آنان را به یک مرکز بهداشتی خیریه سپردند تا از چاقی به دردسر اساسی نیفتند.

 

بنا بر این گزارش، وزن این دوقلو خردسال، سه برابر معمول است؛ اما پزشکان امیدوارند تا 6 ماه دیگر آنان را به وزن طبیعی برگردانند.

 

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

چاق ترین دو قلوهای سنگین وزن 10 ماهه (عکس)

 

منبع :

پاسخ دهید