چشم‌تان چقدر دقیق است؟/معمای تصویری جنجالی این روزها برای پیدا کردن گربه!

0

چشم‌تان چقدر دقیق است؟/معمای تصویری جنجالی این روزها برای پیدا کردن گربه!

دانش > دانش‌های بنیادی – هر چند وقت یکبار در شبکه‌های اجتماعی معمایی جنجالی می‌شود. این روزها پیدا کردن یک گربه در میان انبوهی از زباله تبدیل به یک ماجرای جنجالی برای سنجش دقت چشم شده است.

5454

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید