چطوری «بگم بگم» به «نگو نگو» تبدیل شد؟

0

طنز و کاریکاتور > طنز – حالیا چون پرده افتادست و رسوا گشته ای/ میزنی از پرده پوشیدن چرا داد سخن؟!/ مانده ام سوگند عباس تو را باور کنم/ یا دُمی را که برون مانده کنون از پیرهن؟

به بهانه سخنان اخیراحمدی نژاد در خصوص زشتی افشای اسرار دیگران و خبر در دست داشتن اسناد مهم اطلاعاتی!

 

ای که میگفتی بگویم یا نگویم، سابقاَ
پس چه شد حالا که میگویی نگو، حرفی نزن؟
کار تو رو کردن اسرار پشت پرده بود
داشتی در چنته اسنادی تو از هر مرد و زن

حالیا چون پرده افتادست و رسوا گشته ای
میزنی از پرده پوشیدن چرا داد سخن؟!
مانده ام سوگند عباس تو را باور کنم
یا دُمی را که برون مانده کنون از پیرهن؟

هر کجا آبی مهیا بود بی خوف و درنگ
میزدی زیر آب هر کس را مثال صف شکن
یاد داری روزگاری را که در بحث و جدل
با خودت مُشتی سند آورده بودی، جان من؟

پشت سر، چندین نفر از خادمان ِ جان به کف
حمل میکردند اسناد تو را در “زونکن”
از” بگویم” تا “نگویم”، فرق تنها نقطه ایست
لیک بسیار است فرق قمری و زاغ و زغن

پاکدستی در عمل باید، وگرنه دیده ام
لافِ پاکی میزند هر نانجیبِ راهزن
وعده میدادی به دنیای پُر از پاکی ولی
روغن این وعده ها ماسیده حالا در دهن

پاکدستی کار هر کس نیست جان من، بدان
کار دشواریست، میخواهد یکی مرد کهن
از تمام وعده های تو کنون مانده به جا
بوتهء خاری که گفتی هست روزی نسترن!
چاه میکندی تو با اسناد واهی بهر خلق
غافل از اینکه درون چاه باشد چاه کن

 

 

مجید مرسلی
6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید