چه اسمی برای کودک انتخاب می‌کنید؟

0

اهنمای جدید نی نی بان با عنوان انتخاب اسم درباره یکی از داغ‌ترین مباحث دوران بارداری است؛ بحث انتخاب اسم.

نی نی بان: راهنمای جدید نی نی بان با عنوان انتخاب اسم درباره یکی از داغ‌ترین مباحث دوران بارداری است. بحث انتخاب اسم یکی از داغ‌ترین بحث‌هاست. وقتی  قرار است برای کودک اسم انتخاب کنید پیش از هر چیز باید به چند نکته مهم توجه کنید.

وقتی والدین نامی را انتخاب می‌کنند متوجه نیستند که آن نام چقدر می‌تواند جهان اطراف را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از والدین برای ایده گرفتن سراغ کتاب اسم یا وب‌سایت‌های مربوط به آن می‌روند.  در حال حاضر والدین در مورد قدرت اسم آگاهی بیشتری پیدا کرده‌اند. در این میان نام‌هایی که به راحتی در زبان می‌چرخند طرفداران بیشتری دارند.

چه اسمی برای کودک انتخاب می‌کنید؟

در مطلب برای انتخاب اسم، به این پرسش ها جواب دهید درباره اصول اولیه‌ای که درباره انتخاب اسم باید رعایت کنید توضیحاتی داده شده است.

مطلب دعوا بر سر اسم کودک به اختلاف نظرهای زن و شوهر در انتخاب اسم و راه‌‌های حل این اختلاف‌هاست.

در مطلب اسامی محبوب سازمان ثبت احوال با دو جدول نام‌های محبوب دختر و پسر در سال 1392 از سوی سازمان ثبت احوال آشنا می‌شوید.

مطلب نام های پسر مذهبی درباره اسامی مذهبی کمتر شنیده شده پسرانه است.

مطلب نام های دختر مذهبی هم درباره اسامی مذهبی کمتر شنیده شده دخترانه است.

در مطلب نام های دختر ایرانی با اسم‌های اصیل ایرانی دخترانه آشنا می‌شوید.

در مطلب نام های پسر ایرانی هم با اسم‌های اصیل ایرانی پسرانه آشنا می‌شوید.

لینک مطلب

پاسخ دهید