چگونه یک هیدرومتر درست کنیم؟

0

گیگر :

هیدرومتر دستگاهی بسیار ساده است که کمک می‌کند چگالی مایعات مختلف را نسبت به آب اندازه‌گیری کنید.

 هیدرومتر برای اندازه‌گیری میزان چربی شیر، میزان الکل آبجو، شراب، مشروبات الکلی و حتی میزان آب ادرار برای آزمایش کم آبی بدن استفاده می‌شود. برای ساخت هیدرومتر به یک نی، مقداری خاک رس، میخ و یک بطری شیشه‌ای خالی نیاز دارید.

مراحل انجام کار

۱. مقداری خاک رس مدل‌سازی را گلوله کنید و به یک انتهای یک نی محکم بچسبانید. مطمئن شوید که گلوله شما به اندازه کافی کوچک و مناسب سر بطری شیشه‌ای است.

۲. یک بطری شیشه‌ای را تا نزدیک سر بطری با آب پر کنید.

۳. نی را طوری داخل آب قرار دهید که گلوله رسی بیرون از آب قرار بگیرد. نصف نی باید در آب غوطه‌ور باشد و نصف آن بیرون از آب قرار بگیرد. می‌توانید کمی خاک رس به انتهای نی اضافه کنید تا کمتر شناور شود یا مقداری از خاک را بردارید تا نی بیشتر شناور شود.

۴. در صورت ضرورت میخ‌ها را برای تنظیم شناوری نی استفاده کنید. اگر نی در سطح بالای آب شناور است، میخ‌ها را به انتهای نی فرو کنید تا کمتر شناور باشد. اگر بیش از نصف نی بیرون از آب باشد، می‌توانید میخ‌های بیشتری را به آن اضافه کنید.

۵. به محل خط آب بر روی نی توجه کنید. هنگامی که نصف نی در آب شناور شد صبر کنید تا بی‌حرکت شود. ببینید خط آب در کجای نی قرار گرفته است.

۶. نی را از بطری بیرون بیاورید و محل خط آب بر روی نی را نگاه کنید. با ماژیک این محل را با نوشتن عدد یک نشانه‌گذاری کنید. این خط وزن مخصوص ۱ را نشان می‌دهد. وزن مخصوص معیار اندازه‌گیری تراکم نسبی است. وزن مخصوص آب ۱ تعیین شده است. به طوری که می‌توان آن را به عنوان یک مرجع استفاده کرد.

۷. بطری آب را خالی کنید و بگذارید تا خشک شود. وقتی که خشک شد آن را با روغن زیتون پر کنید. هیدرومتری (نی) را در مایع قرار دهید و به سطح مایع بر روی نی توجه کنید. هیدرومتر را از مایع بیرون آورید و با ماژیک خط روی آن را علامت‌گذاری کنید. با عدد ۰.۹۱ آن را نشانه گذاری کنید. این عدد وزن مخصوص روغن زیتون است.

۸. این عمل را برای چند مایع دیگر انجام دهید تا یک مقیاس در هیدرومتر خود درست کنید. به عنوان مثال، وزن مخصوص سرکه ۱.۰۸ و الکل ۰.۷۸ است. وزن مخصوص مایعات دیگر را می‌توانید از اینترنت پیدا کنید.

۹. چگالی مایعات را با چگالی سنج (هیدرومتر) خود اندازه‌گیری کنید. به عنوان مثال، اگر خط مایع وسط علامت آب و علامت روغن زیتون می‌افتد، مایع دارای وزن مخصوص در حدود ۰.۹۶ است.
نکته

همیشه هنگام کار با مایعات قابل اشتعال یا خطرناک مانند الکل احتیاط کنید.

 

cover

پاسخ دهید