کاریکاتور: علت جدید فرار دخترها از خانه!

0

گیگر :


نشستن ایران و عربستان پشت یک میز؛ مهمترین پیشرفت دیپلماتیک مذاکرات وین

السفیر:

نشست وین، بحران سوریه را به سوی مرحله جدیدی هدایت کرده است تا در این مرحله راه حل سیاسی به دست آید. بر اساس این راه حل، قانون اساسی جدید تدوین و پس از آن انتخابات برگزار می شود.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید