کاریکاتور/ مسئولی که به جای یک مربی راهی المیپیک شد!

0

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – در یکی از رشته های مادر، جناب مسئول را جایگزین مربی کردند و همراه کاروان به المپیک فرستادند!

 

محمدرضا میر شاه ولد. خبر ورزشی

6060لینک مطلب

پاسخ دهید