کاشت بورد الکترونیکی درون گلبرگ رز (تولید انرژی از گیاهان امکان پذیر می شود)

0

کاشت بورد الکترونیکی درون گلبرگ رز (تولید انرژی از گیاهان امکان پذیر می شود)

الکترونیک و تجهیزات مرتبط با آن همواره در حال مقابله با طبیعت هستند و نمی توان منکر چنین موضوعی گردید، اما محققین سوئدی به تازگی روشی برای تعامل میان طبیعت و تجهیزات الکترونیکی ابداع کردند. در این روش محققین موفق به کاشت بورد الکترونیکی درون گلبرگ های رز گردیدند. در این روش ابداعی رشته سیم ها و اجزای بورد دورن یک پلیمر قرار می گیرند تا به سادگی قابل نصب درون گلبرگ ها باشند. البته نوع پلیمر بسیار متفاوت از پلیمر های استاندارد و متداول است و قرار دادن آن روی گلبرگ ها سبب قطع حیات آنها نمی شود.

 

تحقیقات دانشمندان سوئدی همچنان ادامه دارد و آنها در حال ابداع روشی به منظور تبدیل شکر به نیروی الکتریسیته هستند. دانشمندان برای پیاده سازی این طرح از الکترود ها به منظور تبدیل انرژی استفاده می کنند. در نتیجه گلخانه و مزارع در آینده نزدیک می توانند برق مورد نیاز تاسیسات را تامین کنند که این روش بدون آلودگی هوا صورت خواهد گرفت. دستیابی به موفقیت اولیه در پیاده سازی این طرح می تواند گیاهان را در آینده به انواع آنتن، سنسور و هر نوع بورد الکترونیکی مجهز سازد تا داده های مورد نیاز از این طریق در اختیار محققین قرار گیرد. به نظر می رسد گیاهان در آینده علاوه بر زیبایی، پاکسازی هوای آلوده و در برخی موارد بوی خوش، قادر به انجام امور عجیبی مانند ارسال امواج، تولید برق و اطلاع رسانی در خصوص وضعیت محیط زیست بدون حضور نیروی انسانی خواهند بود. همانطور که مشاهده می کنید، نقش انسان در آینده بسیار کمتر از گذشته خواهد بود و خانه نشین شدن بشر تهدید بزرگی برای سلامتی به شمار می رود. جوامع بشری در آینده نزدیک نیازی برای حضور در جامعه ندارند و تنها متخصصین و محققین می توانند در شرایط شبیه سازی آزمایشگاهی به تحقیق و توسعه بپردازند. سایر افراد که درصد بسیار بالایی را تشکیل می دهند، تنها مصرف کننده فناوری خواهند بود. فناوری هایی که برای آسان نمودن شرایط زندگی ابداع گردیدند و تمام سعی آنها بر جلوگیری از هدررفت انرژی و آلودگی هواست، اما زمانی که انسان ها خانه نشین گردیدند، هوای پاک و انرژی چه کاربردی برای آنها دارد؟

 

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید