کامپیوتکس ۲۰۱۶: چتربازی مجازی در غرفه کولرمستر را ببینید!

0

کامپیوتکس ۲۰۱۶: چتربازی مجازی در غرفه کولرمستر را ببینید!

عینک های واقعیت مجازی یکی از محصولات داغ نمایشگاه امسال به شمار می آیند و بسیاری از غرفه ها بخشی را هم به این عینک ها و ارائه تجربه ای تازه اختصاص داده اند. کولرمستر نیز در قافله عقب نمانده و برای طرفدارانش سیستم چتر بازی مجازی را در نظر گرفته است. این ویدئوی کوتاه به شما نشان می دهد این سیستم چگونه عمل می کند.

پس از آنکه کاربر عینک و هدفون را روی سر می گذارد، روی اسکلت فلزی نصب شده در غرفه آویزان شده و ناگهان رها می شود. سپس باید به کمک دو دستگیره کنترلی که در اختیار دارد، به سلامت روی نقطه مورد نظر فرود آید. برای واقعیت تر شدن حس فرود آمدن، جریان هوا از پایین به کاربر دمیده می شود!

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید