کتاب فروشی های میدان انقلاب

0

با گسترش نفوذ دانشگاه‌ها و به خصوص دانشگاه تهران در منطقه میدان انقلاب، رفته رفته بازار اصالی کتاب تهران و ایران به این منطقه نقل مکان کرد. اکثر کتابفروشی‌های فعال در این منطقه از ضلع جنوب شرقی میدان شروع شده و تا تقاطع خیابان انقلاب و دانشگاه ادامه پیدا می‌کنند.

SHM_1083SHM_1084SHM_1085SHM_1087SHM_1089SHM_1091SHM_1093SHM_1096SHM_1098SHM_1099SHM_1105SHM_1110SHM_1118SHM_1121SHM_1127SHM_1132SHM_1134SHM_1141SHM_1145SHM_1150SHM_1153SHM_1157SHM_1162SHM_1166SHM_1172SHM_1175

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید