کتاب پیشکسوت تئاتر آماده چاپ شد

0

گیگر:

 این کتاب که نام آن برگرفته از یک نمایشنامه معروف اثر «آرتور میلر»
است به قلم این پیشکسوت هنرهای نمایشی پیرامون اجراهای داخلی و خارجی این
نمایشنامه و همچنین اجراهای خود نویسنده از این اثر برجسته هنری در طول یک
عمر فعالیت نمایشی به رشته تحریر در آمده است.

«تحلیل کارگردانی مرگ پیشه ور» که به گفته ولی شیراندامی در ابتدا اثری
نزدیک به ۱۰۰ صفحه بود و با اضافه شدن عکس ها و مطالب مرتبط با موضوع به
۶۰۰ صفحه رسیده، قرار است با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه برای چاپ نخست توسط انتشارات
نمایش آماده عرضه شود.

این کتاب دومین اثر نوشتاری از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت است که با
حمایت این موسسه تولید و عرضه می شود. پیش از این کتاب «بی نقاب» نوشته
خسرو حکیم رابط نیز با حمایت این موسسه منتشر شده است.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید