کدخدا کیلویی چند؟!

0

گیگر:

ویژه نامه «منهای نفت»، نخستین ویژه نامه معرفی ستارگان اقتصاد مقاومتی است که در 88 صفحه و معرفی 36 الگو تهیه و چاپ شده است.

گروه
نشر و رسانه:
بسیج سازندگی طی دو سال
گذشته با راه اندازی بیش از 90 هزار کارگاه تولیدی کوچک و صنایع تبدیلی با اولویت
کمک کننده به تأمین امنیت غذایی به طور مستقیم برای بیش از 100 هزار نفر شغل ایجاد
کرده است.

کدخدا کیلویی چند؟

به
گزارش بولتن نیوز، ویژه نامه «منهای نفت»، نخستین ویژه نامه معرفی ستارگان اقتصاد
مقاومتی است که در 88 صفحه و معرفی 36 الگو تهیه و چاپ شده است. این ویژه نامه
تلاش دارد تا کارگاه های ایجاد شده که شامل: ماهی گرم آبی و سرد آبی، شترمرغ، مرغ
بومی، دام سبک و سنگین، گیاهان دارویی، کشت زعفران، بلدرچین، قارچ، اسانس گیری،
شربت و ترشی جات، بسته بندی، خشک کن، پودر کن و … می شوند، معرفی کند.

این ویژه نامه محصول نگاه جدید در حوزه رسانه به
عرصه اقتصاد مقاومتی است که کوشیده شده کلیشه های حاکم بر نگرش رسانه در برخورد با
مسئله اقتصاد مقاومتی را کنار گذاشته تا با فاصله گرفتن از ذهن گرایی و فضای
انتزاعی، مستقیماً سراغ مابه ازای عینی و حقیقی اقتصاد مقاومتی رفته و علل موفقیت
و سبک زندگی آن را معرفی کند.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید