کسب رتبه اول دفتر سلامت آموزش و پرورش برای جایزه ملی محیط زیست

0

رییس دفتر تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفت: دفتر سلامت در بین تمامی دستگاه‌های کشور جایزه ملی محیط زیست را کسب کرد.

مهرزاد حمیدی رییس دفتر تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ، گفت: از دو‌سال پیش در دفتر
سلامت و تندرستی واحدی به نام دفتر محیط زیست در نظر گرفته شد و برای فعالیت
این مرکز نیروهای متخصص جذب شده و همچنین کار گروه‌هایی مشترک از همه حوزه
ها در زمینه محیط زیست فعالیت می‌کنند.

وی
ادامه داد: طی دو سه سال اخیر در حوزه محیط زیست برای ترویج آموزه های زیست
محیطی در وزارت آموزش و پرورش اقدامات خوبی انجام شد که این امر باعث شده
تا آموزش و پرورش در بین همه دستگاه‌های کشور رتبه اول جایزه ملی محیط زیستی
را کسب کند.

حمیدی عنوان کرد: ازجمله
فعا‌لیت‌هایی که باعث کسب این رتبه شد شامل ارائه مسائل محیط زیستی در کتب
درسی، اختصاص دو ساعت درسی با نام انسان و محیط زیست است.

رییس
دفتر تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با بیان اینکه از همه ظرفیت ها
برای ارتقای عملکرد دفتر محیط زیست استفاده شده است اظهار کرد: در حوزه های
اجرایی آموزش و پرورش اقداماتی نظیر ارائه دستورالعمل برای توسعه مدارس
سبز در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد:
در حوزه محیط زیست پس از آنکه رئیس جمهور موضوع کمبود منابع آبی و بهره‌وری
از آب را مطرح کرد بیش از 2 میلیون نفر از شوی دانش آموزان ارائه شد.

حمیدی
اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده و کسب رتبه اول بین تمامی
دستگاه‌های کشور مصمم هستیم در ترویج آموزه های زیست محیطی بیش از پیش
فعالیت کنیم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید