کسب مجوز پذیرش دانشجوی غیرایرانی غیربورس در دانشگاه‌ها

0

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم از شرط پذیرش دانشجوی غیرایرانی غیر بورس در دانشگاه‌ها و راه اندازی دفتر امور کنسولی در دانشگاه‌های پیام نور و علمی کاربردی خبر داد.

صمد حاجی جباری مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم در گفت و گو باخبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  با اشاره به پذیرش دانشجویان غیرایرانی غیر بورسیه از سوی تمام دانشگاه‌ها گفت: طبق بخشنامه ابلاغ شده به دانشگاه‌ها در این زمینه، تنها دانشگاه های مادر استان که توانمندی خود را اثبات کرده اند، می توانند برای پذیرش دانشجوی غیرایرانی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها بدون مجوز از کمیته اجرایی نمی توانند پذیرشی داشته باشند، افزود: سایر دانشگاه‌ها برای پذیرش باید از کمیته اجرایی که در این بخشنامه پیش بینی شده است، مجوز کسب کنند و بدون صدور مجوز توسط این کمیته نمی توانند برای پذیرش دانشجو غیرایرانی غیر بورس اقدام کنند.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم گفت: در حال حاضر استان‌های قم، قزوین، اصفهان، شیراز، مشهد و کرمان دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی راه اندازی کرده اند و دانشگاه تهران نیز شش ماه دوم سال گذشته این دفتر را راه اندازی کرد، درواقع دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی با هدف تسهیل و تسریع امور مربوط به روادید و اقامت این دانشجویان راه اندازی شده است.

حاج جباری یادآور شد: برنامه بعدی ما راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در استان سمنان و دانشگاه های پیام نور و جامع علمی کاربردی است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید