کشف ویژگی های خاص مواد کربنی با پایه گرافیت

0

کشف ویژگی های خاص مواد کربنی با پایه گرافیت

به عقیده بسیاری از محققان گرافیت می تواند در آینده ای نه چندان دور انقلابی در بخش تجهیزات الکترونیکی ایجاد کند و به همین دلیل مطالعه مستمر و کشف خواص جدید ترکیبات گرافیت می تواند راه های جدیدی برای ابداع تکنیک های نوین در ساخت تجهیزات الکترونیکی در اختیار دانشمندان قرار دهد. از گذشته درباره این که منبع سطوح لانداو تولید شده در میدان های غیر مغناطیسی دارای میدان های شبه مغناطیسی ناشی از وجود عدم تقارن می باشد بحث های متعددی وجود داشته است، اما در مطالعات اخیر محققان توانسته اند سطوح لانداوی در سطوح اتمی تخت بدون عدم تقارن مشاهده کنند، که برای اولین بار نشان میدهد وجود سطوح لانداو تولید شده توسط منابع به دلیلی غیر از عدم تقارن است. این نتایج باعث تایید “مدل دامنه” (مکانیسم تولید سطح لاندو تحت یک میدان غیر مغناطیسی) شد که همین تیم تحقیقاتی در گذشته از آن حمایت کرده بود و حالا خواص منحصر به فرد از مواد کربنی مبتنی بر گرافیت مانند گرافن را نشان می دهد که می تواند به عنوان مواد جدید در دستگاه های الکترونیکی و یا برای تجزیه مورد استفاده قرار گیرند.

تاکاهیرو کوندو از دانشگاه دانشکده تسوکوبا از علوم محض و کاربردی و جونجی ناکامورا، در همکاری با پژوهشگر دونگی گوا و سوسومو اوکادا از همان دانشکده ، پس از اندازه گیری های دقیق نشان داده اند که مناطق اتمی مسطح یک سطح گرافیت با دوپینگ نیتروژن ،در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، سطح لاندایی با میدان های مغناطیسی فوق العاده قوی در حدود 100 تسلا در سراسر لایه های پی در پی گرافن آشکار میسازد. مواد کربن مبتنی بر گرافیت مانند گرافن دارای  هدایت الکتریکی قدرتمند و قدرت بسیار عالی در مقادیر کوچک هستند ، بنابراین امید می رود  که ممکن است به مواد نسل بعدی در زمینه های مختلف کمک کنند. کشف خواص فیزیکی جدیدی از مواد کربن در این مطالعه می تواند به برنامه های جدید در مواد زیست محیطی مانند مواد الکترونیکی که میتواند باعث استفاده از  کنترل حالت الکترونیکی مانند کنترل شکاف باند، کاتالیزور، یا باتری شود  منجر شود.

mwc2016

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید