کشورهای زیادی قصد خارج کردن ایران از دور صادرات دارویی را دارند

0

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: کشورهای زیادی قصد خارج کردن ایران از دور صادرات دارویی را دارند.

اکبر برندگی عضو هییت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ در خصوص موقعیت ایران از لحاظ صادرات دارویی گفت: اگر شرکت های دارویی داخلی با هم متحد نباشند شرکت های زیادی در خارج از کشور قصد خارج کردن ایران از دور صادرات دارویی را دارند.    

وی تاکید کرد: همه دستگاه ها از جمله وزارت خارجه، قوه قضاییه، سازمان غذا ودارو، گمرک و بیمه در صادرات دارویی کشور نقش دارند.    

 برندگی با اشاره به اینکه هنوز مسائل زیادی در مسیر شرکت های صادر کننده وجود دارد، عنوان کرد: شرکت های صادر کننده باید برای صادرات 200 تا 300 صفحه مستندات ارائه دهند که گاهی یک صفحه از آن باید به تایید 10 نفر برسد.    

 وی افزود: این دشواری ها برخی شرکت هایی که برای صادرات پا پیش گذاشته اند را پشیمان می کند.    

  انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید