کل دنیا در پارک چینی!

0

گیگر :


بسیار خوشحالم از ایرانی سخن می‌گویم که ندای گفتگوی تمدن‌ها از آن به پا خاست

روحانی:

رییس‌ جمهوری با اشاره به نقش تأثیرگذار ادیان و مذاهب در ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جوامع انسانی گفت: محیط زیست می‌تواند عامل وحدت پیروان همه ادیان باشد و ما برای حفظ محیط زیست، راهی جز اعتدال و دوری از خشونت و خودخواهی در رفتار با طبیعت نداریم.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید