کوتاهی بیمارستان ها در تفکیک زباله را قبول ندارم

0

صادق نیت گفت: در تفکیک و امحای زباله بیمارستانی تا ایده آل فاصله داریم اما کوتاهی در این زمینه را قبول ندارم.

وی در پاسخ به علت تفکیک نامناسب در برخی بیمارستان ها و عدم برخورد با آنها، گفت: به هیچ وجه این موضوع را قبول ندارم. 100درصد بیمارستان ها ایده آل عمل نمی کنند اما تمام اقدامات آنها در زمینه تفکیک و بی خطر سازی زباله ها تحت نظارت دقیق است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار ادامه داد: در بیش از 85 درصد بیمارستان ها، فرآیند تفکیک زباله به درستی انجام می شود. به 10 درصد بیمارستان ها نیز تذکرات لازم داده شده و در صورت عدم توجه مراکز، برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی افزود: از سوی وزارت بهداشت، محیط زیست و کارشناسانی که روزانه بر روند تفکیک زباله نظارت دارند، پایش های لازم انجام شده و نسبت به شدت تخلف ،برخورد لازم ؛اعم از تذکر و کاهش درجه بیمارستانی صورت می گیرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید