کوه گدازه پران اتنا: عکس روز 96.02.07

0

کوه گدازه پران اتنا: عکس روز 96.02.07

کوه گدازه پران اتنا (عکس از داریو جیانوبیل)

کوه اتنا (Mt. Etna) سال های سال است که فوران میکند. این آتشفشان در سیسیل ایتالیا واقع شده است و گدازه هایی به بلندی بیش از یک کیلومتر تولید میکند. اتنا تنها یکی از فعال ترین آتشفشان های زمین نیست، بلکه بزرگترین کوه آتشفشانی دنیا است. دامنه این کوه 50 کیلومتر است و نزدیک به 3 کیلومتر ارتفاع دارد. این تصویر در اواسط ماه مارچ گرفته شده است که فوران توده گدازه ها به سمت بالا و پرتاپ بمب های مذاب آتشفشانی بسیار خطرناک به اطراف و جریان بیرون آمدن گدازه های داغ از آتشفشان را به زیبایی نمایش میدهد. با دقت در این تصویر می توان فهمید که در این زمان مشخص، در تصویر با نوردهی طولانی مدت شبانه، درست مانند مسیر حرکت ستارگان چرخش زمین نیز محسوس است.

جهت دسترسی به آرشیو عکس‌های روز ناسا بر روی لینک کلیک کنید.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید