گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

0

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

 یک سگ ماده جوان به طرز معجزه آساء توانست 17 قلو به دنیا آورد و هم اکنون خودش در کنار توله هایش صحیح و سالم در حال زندگی کردن است. این سگ توانست 11 توله سگ نر و 6 توله سگ ماده به دنیا آورد.

 

سماتک: شیپ داگی به نام استلا، به تازگی در زایمان خود 17 توله سگ به دنیا آورده است. استلا در Napa Grass Farmer که گوشت ارگانیک برای مردم محلی تولید می کند، زندگی می کند. به گزارش سماتک هنگامی که زمان زایمان او فرا رسید، صاحبش جان کوستانزو از دیدن اینکه او 11 پسر و 6 دختر به دنیا آورده، متعجب شد. همه توله های او سالم هستند.

 

دامپزشک او گفت که در طول سال های کاری اش، بیشترین تعداد توله ای که در یک نوبت زایمان دیده است 12 تا بوده است. همچنین بعد از زایمان، دامپزشکان کلینیک حیوانات اعلام کردند که او یک رکورد ایالتی به دست آورده است. به نقل از سماتک علاوه بر این او یک رکورد جهانی نیز برای یزرگترین زایمان در میان شیپ داگها به نام خود ثبت کرد. در میان رکوردهای جهانی همه گونه های سگ نیز ، هم اکنون سگ ماستیف ناپلیتنی به نام تیا با زایمان 24 توله سگ در سال 2004، رکورد زایمان سگها را در دست خود دارد.

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

سگ ماده ای که 17 قلو زایید

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

عکس زایمان سگ

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

گزارش تصویری از زایمان سگ ماده ای که 17 توله به دنیا آورد

عکس بازی توله سگ ها با مادرشان

پاسخ دهید