گلایه معاون آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ از داریوش مهرجویی

0

معاون آموزشی نظام پزشکی تهران گفت:من نمی گویم سخنان خود را اصلاح کنید بلکه هر گونه روا دارید رفتار کنید و قضاوت را به عهده وجدان بیدار جامعه بگذارید.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ علی یزدانی معاون آموزشی نظام پزشکی تهران طی بیانیه ای خطاب به داریوش مهرجویی می گوید :به عنوان کسی که خیلی از همکاران و هم شغلهای شما را درمان کرده و می کنم و جز احترام و حق شناسی از ایشان هرگز ندیده ام، سخنان شما که در آن لحظه کاملا” جو گیر شده بودید رادر کمال نا باوری شنیدم؛ شاید بار دومی بود که حرکت شما کاملا” متعجبم کرد.

وی می افزاید :بار اول سالها پیش بود که جمعیت زیادی را برای گرفتن شیر گاومشهورتان به صف کرده بودید که من نا آگاه نیز تعجب کردم که مگر یک گاو چقدر شیر میدهد؟ بار دیگر این دفعه بود که سخنان اغراق آمیز شما را شنیدم و برایم تعجبی نداشت چون غلو کردن و اغراق گوئی جزئی از حرفه هنری شماست.

وی ادامه می دهد : ولی این اغراق گوئی همراه با ناسزاگوئی شده بود و شما نیز به جمع کسانی پیوستید که با ناسزا گفتن ضعف منطق خود را به “نمایش ” می گذارند.

معاون آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ معتقد است گوش جامعه شریف و خدمتگزار پزشکی در اینجا کاملا” با این گونه سخنان آشنا است و اگر قرار بود با این گونه ناسزاگوئی ها از میدان بدر رود هرگز افتخارات متعدد که هیچ جا بازگو نشده است نصیبش نمی شد.

وی درخاتمه بیان می کند: من نمی گویم سخنان خود را اصلاح کنید بلکه هر گونه روا دارید رفتار کنید و قضاوت را به عهده وجدان بیدار جامعه بگذارید.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید