گل ها میدان الکتریکی دارند و زنبورها آن را حس می کنند!

0

گل ها میدان الکتریکی دارند و زنبورها آن را حس می کنند!

زندگی حیوانات همیشه سورپرایزهای زیادی برای انسان ها داشته و هر چند در نگاه اول به نظر می رسد رفتارهای آنان از قوانین خاصی پیروی نمی کند، اما کشف پیچیدگی های این واکنش ها هر بار باعث شگفتی انسان می شوند. یکی از جدیدترین یافته های محققان درباره گل ها و زنبورها نیز چنین شرایطی دارد.

بر اساس نتیجه تحقیقاتی که دانشمندان دانشگاه بریستول انجام داده اند، مشخص شده است که گل ها دارای میدان های الکتریکی بوده و زنبورها توسط رشته های بسیار باریکی بر روی بدن این خود این میدان های نامرئی را احساس می کنند. لرزش این رشته ها حشرات را به سمت گل ها و محل جمع آوری شهد گل هدایت خواهد کرد. به گفته دکتر گریگوری ساتون، رشته های روی بدن زنبورها که برای آنان همانند پرز یا مو عمل می کنند در پاسخ به میدان های الکتریکی به همان گونه عمل می کنند که موی انسان در زمان نزدیک شدن یک بادکنک دارای بار الکتریکی به آنها واکنش نشان می دهند. همچنین گفته شده است که بسیاری از دیگر حشرات نیز از سیستم مشابهی برای یافتن گل های مورد نظر استفاده کرده اند. زنبورها در این بین در هنگام پرواز بار مثبت را از خود ساتع کرده و گل ها نیز از نظر الکتریکی دارای بار منفی می باشند. این تفاوت بارها جرقه های بسیار ریزی ایجاد می کنند که زنبورها قادر به دیدن آنها می باشند. پیش تر و در سال 2013 اثبات شده بود که گل ها در اطراف خود دارای میدان های الکتریکی بوده و از آن برای جلب توجه حشرات که در نتیجه منجر به گرده افشانی آنها خواهد شد استفاده می کنند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید