گوگل فیسبوک را در مسابقه هوش‌مصنوعی شکست داد

0

گیگر :

این گروه به برنامهای کامپیوتری بازی کهن گو (Go) را آموخت، که مدت مدیدی ست که چالش برانگیزترین بازی برای آموزش به یک هوشمصنوعی شناخته شده است. نتنها برنامه این گروه میتواند بازی گو را بازی کند، بلکه در این بازی بسیار خوب است.

برنامه کامپیوتری آلفاگو (AlphaGo) توسط گروه دیپمایند گوگل خاصه با ماموریت شکست دادن بازیکنان حرفهای انسان این بازی کهن ساخته شده بود. گروه، قهرمان سه دوره گو در اروپا فن هو را به انجام چند سری از مسابقه به مبارزه طلبید، و برای اولین بار، نرمافزار توانست بازیکن حرفهای را در تمام پنج بازی با تختهای به اندازه کامل ببرد. گروه این موفقیت را در مقالهای در Nature امروز منتشر کرد.

تصادفاً درست یک روز قبل از اینکه دیپمایند گوگل دستیابیهای علمی خود را اعلام کند، مدیر عامل فیسبوک مارک زاکربرگ پست عمومی را نوشت که در آن بیان کرد که گروه AI (هوشمصنوعی) او “نزدیک به” دست یافتن به دقیقا همین کار هست. او نوشت “پژوهشگری که روی این کار میکند، یوآندانگ تیاِن حدودا در ۲۰ فوتی (۶ متر) میز او نشسته است”، و اضافه کرد ” خیلی دوست دارم که تیم هوش مصنوعی ما در کنار من کار میکند تا بتوانم تا از چیزی که روی آن درحال کارند یاد بگیرم”.

رقیب گوگل آلفاگو در فیسبوک دارکفارست (Darkforest) نام دارد. یوآندانگ تیاِن اسم را در نوامبر (آبان) انتشار داد زمانیکه مقالهای به کنفرانس بینالمللی آموختن و ارائه فرستاد.

تاریخچه گو به چین قدیم، حدود ۲۵۰۰ سال پیش، باز میگردد. گو با قرار دادن سنگ های سیاه و سفید بر روی تخته شبکه ای ۱۹ در ۱۹ بازی می‌‌‌شود. زمانیکه بازیکن اطراف هر کدام از دانه های بازی رقیب خود را پر میکند آنها را اسیر کرده است. هدف بازی کنترل کردن حداقل ۵۰ درصده تخته میباشد. دلیلی که این بازی برای کامپیوتر بسیاری سخت میباشد این است که حدود ۱۰ به توان ۷۰۰ حالت مختلف بازی وجود دارد. در مقایسه، شطرنج تنها ۱۰ به توان ۶۰ سناریوهای ممکن دارد.
دستیابی به این موفقیت توسط دیپمایند گوگل به چند دلیل اهمیت دارد: بطور کلی، بر روی نحوهای که کامپیوتر ها توانایی در جستجوی توالیای از اعمال (sequence of actions) را دارند تاثیر میگذارد. این به AI کمک میکند که از مکانی به مکان دیگر برسد و از طریق منطق حرکت کند. برای یک فرد در حد متوسط، این میتواند معناهای متفاوت زیادی داشته باشد زیرا آنها اغلب از از هوشمصنوعی درخواست میکنند که از یک مکان به مکان دیگر با استدلال از طریق مجموعهای از معادلات منطق برسد.
بطور خاص، چیزهایی مانند تشخیص چهره و جستجو پیشبینی شده سادهترین پیشرفتهایی ست که میتوان به آن اشاره کرد. هم فیسبوک و هم گوگل بر روی دقیقا همین توانایی تجزیه و تحلیل بهتر داده نسبت به دیگر شرکتها، و در نهایت، برای ساختن و فروش محصولات بر اساس آن تجزیه و تحلیل، تجارت میکنند. داده قرار است که خاصتر باشد، شما که هستید و تمام کارهایی که می کنید.

در پی این اعلام، گروه دیپمایند گوگل درخواست مبارزهای رااز بهترین بازیکن دنیا، لی سِدال از کرهجنوبی، که مدت مدیدی ست که به عنوان بهترین بازیکن عصر مدرن شناخته شده است، کرده است. مسابقه برای مارس (اسفند) ۲۰۱۶ برنامهریزی شده است.

مسابقه بین سِدال دربرابر آلفاگو شباهتهای زیادی به مسابقه معروف شطرنج ۱۹۹۶ بین گری کاسپاروف و کامپیوتر دیپ بلو IBM خواهد داشت. در آن مسابقه هوشمصنوعی دیپ بلو IBM اولین در شکست دادن استاد بزرگ شطرنج بود. در مسابقه پیشرو بین سِدال و آلفاگو، هوشمصنوعی دیپمایند باید مرتبسازی براساس درخت تصمیمگیری بسیار بزرگتری را نسبت به دیپ بلو IBM انجام دهد علاوه بر اینکه مرتبسازی براساس تعداد زیادتری از حرکات را باید انجام دهد. تو میتونی! این مسابقه جذابی خواهد بود.

cover

پاسخ دهید