گیم تایم : با Viridi کاکتوس مجازی خود را پرورش دهید

0

گیم تایم : با Viridi کاکتوس مجازی خود را پرورش دهید

مراقبت از گیاهان همیشه دارای یک لذت خاص است. کسانی هستند که وقت استراحت خود را به گیاهان اختصاص می دهند تا استرس را از خود دور کنند. در همین راستا در گیم تایم امروز قصد معرفی یک بازی را داریم که در آن مسئولیت پرورش کاکتوس ها را بر عهده دارید.شما در این بازی،مثل بازی معروف Pou به صورت مجازی مسئولیت پرورش یک چیز را بر عهده میگیرید. این سبک از بازی ها در ظاهر بسیار کسل کننده اند ولی بعد از مدتی به اعتیاد شدید آن ها پی می برید!

در ابتدای بازی باید گلدان خود را انتخاب کنید،بعد از انتخاب گلدان نوبت به انتخاب نام کاکتوس تان می رسد و در نهایت باید نژاد خود کاکتوس را انتخاب کنید.

 

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید