یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

0

گیگر :

چندی پیش زنگ خطری درباره ی آب شدن شدن یخ های گرینلند نیز به گوش رسیده است.به دنبال ثبت بالاترین درجه حرارت و در نتیجه ذوب شدن یخ‌های منطقه گرینلند، محققان به مدارک اولیه‌ای دست یافته‌اند که ذوب شدن یخ‌ها را در گرینلند به آثار قابل انتظار پدیده‌ای موسوم به «توسعه قطبی» ارتباط می‌دهد.

 

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند (عکس)

 

پاسخ دهید