۵ دلیل برای آنکه بدانید هنوز هم می‌بایست آی‌فون خود را جیلبریک کنید!

0

۵ دلیل برای آنکه بدانید هنوز هم می‌بایست آی‌فون خود را جیلبریک کنید! – آی‌تی‌رسان


(function(i,s,o,g,r,a,m))(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-32118116-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

همراه اولclose

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید

۵ دلیل برای آنکه بدانید هنوز هم می‌بایست آی‌فون خود را جیلبریک کنید!

0

۵ دلیل برای آنکه بدانید هنوز هم می‌بایست آی‌فون خود را جیلبریک کنید! – آی‌تی‌رسان


(function(i,s,o,g,r,a,m)i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r])(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-32118116-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

همراه اولclose

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید