۵ میلیارد به ۳۰ پایگاه خبری کمک شد

0

گیگر:

در پی اعلام نتایج رتبه‌بندی پایگاههای خبری؛

در پی اعلام نتایج رتبه‌بندی پایگاههای خبری، جمع مبلغ کمک ۵ میلیارد ریالی به حساب صاحبان امتیاز پایگاههای خبری واریز شد؛ این مبالغ بر اساس حاصلضرب امتیاز کسب شده در واحد ۳ میلیون تومان محاسبه شده‌اند.

اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی مبالغ کمک به صاحبان امتیاز پایگاههای خبری را اعلام کرد؛ این مبالغ تنها برای 30 پایگاه خبری اول بر اساس نتایج طرح رتبه‌بندی پایگاههای خبری و صرفاً متعلق به بخش خصوصی در نظر گرفته شده و بر اساس حاصلضرب امتیاز کسب شده در واحد 3 میلیون تومان محاسبه  شده است.

در جدول زیر لیست پایگاههای خبری و حمایتهای واریزی به ترتیب رتبه آنها درج شده است؛ رسانه‌هایی که در جدول زیر علامت * در کنار نامشان درج شده، شماره حساب خود را در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) وارد نکرده‌اند و این مبالغ هنوز به حسابشان واریز نشده است.

دوره بعدی رتبه‌بندی پایگاههای خبری پس از اصلاحات لازم شاخصها و در صورت تأیید مدیران مسئول در پاییز 95 اجرا و نتایج آن تا پایان سال اعلام خواهد شد.

کمیته رتبه‌بندی پایگاههای خبری از ترکیب زیر تشکیل شده است: مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، دو استاد ارتباطات به انتخاب مجمع روسای دانشکده‌ها و گروههای ارتباطات دانشگاههای تهران، دو مدیرمسئول پایگاههای خبری عمومی و یک مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی و یک سردبیر پایگاه خبری، همگی به انتخاب مدیران مسئول خبرگزاریها.

.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید