۶۰ هیئت خارجی در ۸ ماه گذشته به ایران سفر کردند/کاهش سهم فروش نفت در بودجه کشور

0

گیگر :

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از حضور بیش از ۶۰ هیئت خارجی طی هشت ماه اخیر به ایران سفر کرد.

۶۰ هیئت خارجی در ۸ ماه گذشته به ایران سفر کردند/کاهش سهم فروش نفت در بودجه کشورپیش از ظهر دوشنبه محمد خزاعی در همایش دو روزه فرصت های توسعه اقتصادی و
جذب سرمایه استان تهران با اشاره به افزایش حضور سرمایه گذاران و هیئت های
خارجی به کشور اظهار داشت: بیش از ۶۰ هیأت خارجی طی هشت ماه اخیر به ایران
سفر کرده اند.

وی با اشاره به استقبال دولت برای حضور سرمایه گذاران داخلی و
خارجی افزود: این هیئت های خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی،
کشورهای همسایه، آفریقا و کشورهای قاره آمریکا بودند.

خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های صورت
گرفته برای کاهش وابستگی بودجه کشور به فروش نفت، گفت: سهم فروش نفت در
بودجه کشور به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با برنامه ریزی انجام شده،
درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور افزایش پیدا کرده است، به طوری که درآمد
مالیاتی ۴۰ درصد و درآمد گمرکی ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ایران از معدود
کشورهایی است که در منطقه در نهایت  امینت و آرامش است و این امر زمینه
حضور و استقبال سرمایه گذاران را فراهم می سازد.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید