13 جاده رکوردشکن جهان

0

13 جاده رکوردشکن جهان

مهم نیست با چه ماشینی سفر می کنید، چون در هرحال با هر وسیله نقلیه مبدا و مقصد سفر بر روی جاده ها تعریف می شوند. معمولاً جاده ها تنها مسیر سفر را مشخص میکنند، اما تعدادی از جاده ها هستند که با مشخصه های خاص خود را جهان منحصر به فردند. اکثر جاده هایی که در ادامه این مطلب خواهیم دید، در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده اند، اما بعضی از آنها نیز هنوز به طور رسمی به عنوان رکورددار شناخته نمی شوند.

بلندترین جاده ممتد:

 Highway One استرالیا، 9000 مایل

مستقیم ترین جاده:

 Highway Ten، عربستان سعودی، 149 مایل

پیچ در پیچ ترین جاده:

 Lombard Street سانفرانسیسکو، 1440 درجه پیچ در مسیر شیب دار به طول 400 متر

مرتفع ترین جاده:

جاده های منطقه Uturunku بولیوی، ارتفاع تفریبی 5790 متر

سردترین جاده:

جاده استخوان ها (خیابان M56) روسیه، پایین ترین دمای ثبت شده -67.7 درجه سانتیگراد

قدیمی ترین جاده:

Via Appia ایتالیا، ساخت قدیمی ترین بخش های این جاده به 312 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد

پر شیب ترین جاده:

Baldwin Street نیوزلند، بیشترین شیب این جاده 1:2.86 می باشد

طولانی ترین جاده تونلی:

تونل Laerdal نروژ، به طول 19.2 مایل

عریض ترین جاده:

Monnumental Axis برزیل به عرض 250 متر

جنوبی ترین جاده:

جاده مابین ایستگاه های McMurdo و ایستگاه Amumdsen Scott، قطب جنوب

عمیق ترین جاده تونلی:

تونل Eiksund نروژ، 287 متر پایین تر از سطح آب دریا

طولانی ترین جاده بر روی پل:

Bang Na Expressway بانکوک، 33.5 مایل

مرتفع ترین جاده روی پل:

Millau Viaducity فرانسه، به ارتفاع 244.96 متر در بلندترین قسمت

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید