13 ميليارد مترمكعب ديگر از منابع آبي تبخير مي‌شود

0

گیگر :

تا سال 2040 دماي هواي كشور يك درجه سانتيگراد گرم‌تر مي شود و اين افزايش دما به معني خارج از دسترس شدن 13 ميليارد متر مكعب ديگر از منابع آبي كشور از طريق تبخير است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تا سال 2040 دماي هواي كشور يك درجه سانتيگراد گرم‌تر مي شود
و اين افزايش دما به معني خارج از دسترس شدن 13 ميليارد متر مكعب ديگر از منابع
آبي كشور از طريق تبخير است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، منابع آب كشور از جمله بخش‌هايي است كه به طور جدي از
تغييرات اقليمي متاثر خواهد شد و حزوه‌هاي وسيعي از آن شامل منابع آب‌هاي سطحي و
زيرزميني، سازه‌هاي آبي، شبكه‌هاي آب و فاضلاب، شبكه‌هاي آبرساني شهري، ايستگاه‌هاي
پمپاژ و سازه‌هاي مرتبط با بخش آب با پيامدهاي قابل ملاحظه‌اي روبرو خواهند بود.

براساس تحقيق دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا در اثر اين
تغييرات امنيت سازه‌هاي آبي كشور با افزايش تعداد بارش‌هاي سنگين و سيل‌آسا با
ريسك‌ بيشتري روبرو خواهد بود. همچنين سرانه ذخاير آبي كشور تا حدود 1300 مترمكعب
كاهش خواهد يافت.

با افزايش يك درجه سانتي گراد دماي كشور، معادل 13 ميليارد
مترمكعب منابع آبي كشور از طريق تبخير از دسترس خارج مي‌شود و اين تهديد بزرگي
براي منابع روباز آبي كشور است.

رژيم كيمي و كيفي منابع آب سطحي و ذخاير برف و يخچال تغيير
خواهد كرد و اين امر منجر به افزايش رواناب در زمستان و كاهش آن در بهار خواهد شد.

رواناب در 5 حوضه آبريز كشور افزايش و در 30 حوضه كاهش
خواهد يافت. بيشترين كاهش رواناب در حوضه‌هاي كرخه 38 درصد و كارون 36 درصد خواهد
بود. رواناب حوضه‌هاي آبريز تالش و انزلي 12 درصد افزايش خواهد يافت. در اين بين
استان‌هاي خوزستان، فارس، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بوير احمد و اصفهان با
بيشترين كاهش رواناب روبرو خواهند شد.

با توجه به اينكه 90 درصد توليد برق آبي در حوضه‌هاي كارون
و كرخه انجام مي‌شود؛ با كاهش بارش و رواناب در اين حوضه‌ها، كاهش توليد نيروگاه‌هاي
برق آبي در كشور در 25 سال آتي قطعي است.منبع

پاسخ دهید