363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

0

گیگر:

ایده و ابتکارهای نقاشی کشیدن هیچگاه تمامی ندارد. هر هنرمندی یک وسیله ای را برای بوم نقاشی های شگفت انگیز خود انتخاب می کند تا کنون هنرمندانی داشته ایم که نقاشی های خود را روی زمین کشاورزی، شیشه های کثیف، تنه درخت، شکم خانم های باردار، و …. نشان داده اند. در این بخش نیز هنرمندی چای کیسه ای را بوم نقاشی خود کرده است. 

 

 

هنرمند و طراح گرافیک Ruby Silvious پروژه جدید خود را با نام ” 363 روز چای ” آغاز کرد. به گزارش نازوب،  او تصمیم گرفت که هر روز از کاغذ نازک چای های کیسه ای که مصرف می کند به عنوان بوم نقاشی استفاده کند و 363 روز به این کار خود ادامه دهد.

 

این کار به او کمک می کند تا خود را برای استفاده از مواد بازیافتی در هنر به چالش بکشد و می تواند هر روز احساس خود را بر روی این چای های کیسه ای در قالب نقاشی هایی کوچک بیان کند.

 

این نقاشی های زیبا را در سایت نازوب تماشا کنید و لذت ببرید.

 

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

363 روز نقاشی های شگفت انگیز روی تی بَگ !

 

 

مطالب مرتبط 

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید