40 هزار نفر پرستار بیکار هستند / کمبود پرستار در کار نیست

0

رئیس سازمان نظم پرستاری با اظهار گله مندی مبنی بر بلاتکلیفی پرستاران شرکتی ، از بیکاری 40 هزار پرستار در کشور خبرداد .

علی محمد آدابی ریس سازمان نظام پرستاری کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ مبنی بر جریان کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی افزود : هیچ کمبودی از این نظر در کشور نیست بلکه به علت افزایش بی حمایتی ها از جامعه پرستاران ، طبق آخرین آمار گیری ها هم اکنون بالغ بر 40 هزار پرستار بیکار در سایت سازمان ثبت نام کرده اند که به علت نبود امنیت شغلی دیگر حاضر به ادامه کار نیستند زیرا انگیزه ای برای اشتغال ندارند .

 

وی با اشاره به وعده دروغین جذب و استخدام نیروی پرستاری در مراکز درمانی دانشگاهی تاکید کرد : سال گذشته  طی اطلاعیه استخدام و جذب پرستاران ازسوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، بالغ بر 16 هزار پرستار به امید شرکت در طرح ساماندهی در بیمارستان‌های دانشگاهی مشغول به کار شدند ولی پس از گذشت سه ماه از آغاز همکاریشان ، خبری از استخدام و افزایش امنیت شغلی نشد .

 

رئیس سازمان نظام پرستاری اظهار داشت : طی اطلاعیه ای دیگری علوم پزشکی ها به پرستاران اعلام کردند که خبری از استخدام نیست و فقط به صورت شرکتی میتوانند با این قشر قرار داد ببندند و در غیر این صورت هر پرستاری که مایل نیست میتواند برود ! به گونه ای که باید حقوق آنها بصورت واسطه ای و توسط شرکت‌های طرف قرارداد با علوم پزشکی ها که نقش پیمانکار را دارند به پرستاران پرداخت شود و هنوز هم بسیاری از پرستاران مطالباتشان را از این شرکت ها دریافت نکرده اند .

 

شکاف مالی درآمد پرستاران و پزشکان به بیش از 40 برابر رسید  

 

آدابی ادامه داد : هم اکنون درآمد هر پرستار با سابقه شاغل در مراکز درمانی خصوصی  با احتساب یک شیفت اضافه کاری بطور ماهیانه نزدیک به 3 میلیون تومان و در دولتی مبلغ بسیار کمتر است درحالیکه طبق قانون تعرفه گذاری خدمات ، زمان کار هر پرستار در مراکز دولتی به طور ماهیانه 133 ساعت بدون اضافه کاری تعریف شده که این میزان با محاسبه یک شیفت اضافه کاری در یک ماه به 233 ساعت کار و ارائه خدمت بی وقفه میرسد در حالیکه درآمد پزشکان نسبت به این قشر 40 برابر بیشتر شده است .

 

وی گفت : طبق استانداردهای جهانی هرپرستار 2 الی 3 بیمار را پوشش میدهد در حالیکه درکشورمان هر پرستار باید به 7 الی 8 بیمار رسیدگی کند که با حساب شیفت های فشرده کاری ، نسخه های متفاوت دارویی و درمانی هر کدام از بیماران ، رسیدگی به وضعیت بالینی آنها و افزایش مداوم ترافیک کاری آنها ، عرصه را برای ادامه کار پرستاران تنگ ترکرده اند و در اغلب موارد نیز این قشر دیگر فرصتی برای خانواده هایشان ندارند .

 

انتهای پیام /

لینک مطلب

پاسخ دهید