400 تکه سنگ از کلیه این مرد خارج شد (عکس)

0

گیگر :

400 تکه سنگ از کلیه این مرد خارج شد (عکس)

 

به گزارش ایران ناز این پدیده نادر تاکنون در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده است و وجود 420 سنگ کلیه در کلیه یک مرد واقعا نادر و باورنکردنی است.

 

سنگ گلیه در داخل کلیه یک مرد چینی به قدری زیاد بود که ثبت رکورد کرد. یک مرد چینی در کلیه اش 420 عدد سنگ داشته است که جراحان موفق به خارج کردن تمام انها شدند. به گزارش ایران ناز یک مرد 55 ساله ی چینی جراحان را شگفت زده کرد.

 

400 تکه سنگ از کلیه این مرد خارج شد (عکس)

این مرد که ماه قبل به دلیل درد شدید به دکتر مراجعه کرده بود در بیمارستان زیجانگ چین بستری شد و بعد از آزامایشات و عکسبرداری ها تشخصی سنگ کلیه برای درد او داده شد.

 

400 تکه سنگ از کلیه این مرد خارج شد (عکس)

 

پزشک او می گوید: در زمان جراحی تیم پزشکان حاضر در اتاق عمل همه ابتدا متعجب بودند و جالب است که بعد از رسیدن تعداد سنگ کلیه ها به بیشتر از 100 کم کم از تعجب موضوع خنده دار شد تنها به خاطر اینکه چگونه یک کلیه می تواند این همه سنگ تولید کند.

 

متخصصان این بیمارستان دلایل مختلفی از قبیل کمبود آب مصرفی و کم تحرکی این مرد را عامل 420 سنگ کلیه موجود در کلیه ی این مرد دانستند.

منبع :

پاسخ دهید