42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند/ افزایش تولید علم برتر در ایران

0

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از پراستناد شدن 42 مقاله دیگر کشور در پایگاه ISI خبر داد.

محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  گفت: براساس آخرین اطلاعات از پایگاه استنادی ISI (آی.اس.آی) تا اول مرداد ماه 95 تعداد کل مقالات پراستناد و داغ کشور از یک هزار و 43 به یک هزار و 85 مورد رسید. 

وی افزود: تعداد مقالات برتر کشور در سال 2015 از 227 مورد به 254 و تعداد این مقالات در سال 2016 از 25 مورد به 35 مورد رسید. 

42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند/ افزایش تولید علم برتر جمهوری اسلامی ایران

دهقانی بیان کرد: قبلا تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور برای سال های 2006 تا 2016 به ترتیب 32، 56، 42، 55، 91، 74، 109، 156، 191، 227 و 10 مورد بود. در حال حاضر تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور برای سال های 2006 تا 2016 به ترتیب به 31، 56، 40، 52، 88، 75، 107، 150، 197، 254 و 35 رسیده است.

42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند/ افزایش تولید علم برتر جمهوری اسلامی ایران

سرپرست ISC با بیان اینکه مقالات پراستناد شامل مقالات یک درصد برتر دنیا می شوند، اظهار داشت: هر چند مقالات پراستناد تنها حدود یک درصد از مقالات دنیا را در بر می گیرند، اما همین مقالات حدود 18درصد از کل استنادها دنیا را دریافت می کنند، همچنین به پژوهشهای یک دهم درصد برتربین المللی مقالات داغ می گویند.

وی افزود: تعداد کشورهایی که بیشترین مقالات پراستناد را تولید می کنند کاهش یافته به نحوی که در گذشته پنج کشور 90 درصد از مقالات پراستناد دنیا را تولید می کردند، اما هم اکنون تعداد این کشورها به چهار کشور رسیده است. 

دهقانی بیان کرد: آمریکا، انگلستان، چین و آلمان هر کدام به ترتیب حدود 51درصد، 14 درصد، 13درصد و 12 درصد از مقالات پراستناد دنیا را تولید کرده اند. 

به گفته وی به خاطر مشارکت کشورهای مختلف در تولید مقالات یک درصد برتر جمع کل کشورها از 100درصد بیشتر می شود.

دهقانی با اشاره به اینکه مقالات داغ به مقالاتی اطلاق می شود که در دوره زمانی منتهی به دو سال اخیر (در فواصل زمانی دو ماه) بیشترین تعداد استنادها را دریافت کرده اند، گفت: تعداد مقالات داغ کشور برای سال های 2014 تا 2016 به ترتیب 14، 40 و شش مورد است. سه کشور آمریکا، انگلستان و چین 95 درصد از مقالات داغ دنیا را تولید کرده اند و در دوره دو ساله منتهی به دوره زمانی حاضر دو هزار و 743 مورد مقاله داغ تولید شده است.

42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند/ افزایش تولید علم برتر جمهوری اسلامی ایران

سرپرست ISC سهم ایران را از کل مقالات داغ دنیا بیش از 2 درصد دانست و عنوان کرد: سهم ایران از کل مقالات پراستناد دنیا برای دوره زمانی 2006 تا 2015 از 0.30 (سی دهم) درصد شروع شده و به 1.6 (یک و شش) دهم درصد رسیده است.

البته اطلاعات سال ۲۰۱۶ هنوز کامل نشده و برای تکمیل آن باید صبر کرد.

42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند/ افزایش تولید علم برتر جمهوری اسلامی ایران

دهقانی با بیان اینکه تعداد مقالات پراستناد و داغ به دلیل افزایش تعداد کل تولید دنیا مرتبا در حال افزایش بوده، افزود: در سال 2006 تعداد نه هزار و 990  مقاله یک درصد برتر وجود داشت، اما این رقم در سال 2015 به 15 هزار و 578 مورد رسیده است. 

42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند/ افزایش تولید علم برتر جمهوری اسلامی ایران

لینک مطلب

پاسخ دهید