در حال مرور : اخبار

اخبار انتخابات 96 سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان اخبار سیاسی اخبار فرهنگی اخبار اجتماعی اخبار اقتصادی اخبار ورزشی

خبر یا اخبار چیست ؟

1- خبر گزارش واقعيت هاست اما هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد .

۲- خبر پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد .

۳- خبر الزاما گزارش رويداد جاري ( تازه ) نيست .

۴- خبر رويدادي است كه قرار است اتفاق يبفتد .

۵- رويدادي كه براي يك نفر يا گروهي ‘ ارزش خبري ‘ دارد و براي ديگران ممكن است بي اهميت باشد .

۶- اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است ، خبر ناميده مي شود .

۷- خبر مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد .

۸- خبر گزارش يك رويداد است ، آنچه يك گزارشگر مي نويسد خبر ناميده مي شود .

۹- خبر شامل هر انديشه و عمل واقعي است كه براي عده كثيري از خوانندگان جالب است .

۱۰- خبر گزارش مناسب ، خلاصه و دقيق يك رويداد است نه خود رويداد .

۱۱- خبر نخستين گزارش از يك حادثه با معناست كه مورد توجه عامه قرار مي گيرد .

۱۲- خبر نقل ساده و خالص وقايع جاري است .

۱۳- خبر بايد فورا پس از حادثه به جريان افتد ، براي عموم جالب باشد ، حاوي اطلاعات تازه باشد ، خنثي نباشد و ادراكات فرهنگي جوامع خاص خود را منعكس كند .