در حال مرور : آهنگ

آهنگ جدید چیست؟

عده‌ای که فقط از منظر علم هرازگاهی نیم‌نگاهی به آهنگ می‌اندازند، سعی می‌کنند بسیار دقیق و علمی پاسخی ارائه دهند، جوابی مثل موسیقی چیزی نیست به جز توالی یک‌سری امواج صوتی.خوب شاید آن‌ها به این شیوه پاسخگویی‌شان افتخار کنند و بگویند این حساب‌شده‌ترین پاسخی است که می‌شد به این سؤالل داد، ام‍ّا اگر تنها به این فرضیه تکیه کنیم یا حتی بخواهیم آن را بپذیریم پس باید بگوییم صدایی که از کشیده‌ شدن ناخن روی تخته‌سیاه حاصل می‌شود یا صداهای گوش‌خراشی که از دستگاه‌های حفر معابر به وجود می‌آیند، همگی اصوات موسیقی‌اند، هرچه که باشد آن‌ها هم متشکل از توالی یک‌سری امواج صوتی‌اند!

دنیای موسیقی آهنگ فقط محدود به دنیای انسان‌ها نیست.

 

1 548 549 550