DNA را تا کنید و ابزار نانو مکانیکی بسازید

0

محققان معتقدند اگر بتوان به دانش و فناوری خم شدن DNA رسید، چشم‌اندازهای تازه‌ای در مسیر استفاده از آن در ساخت ادوات نانو مقیاس ایجاد می‌شود.

آنها می‌گویند اگر بتوان به دانش و فناوری خم شدن و تا خوردن DNA رسید آنگاه چشم‌اندازهای تازه‌ای در مسیر استفاده از این ماده درساخت ادوات نانو مقیاس مبتنی بر DNA ایجاد می‌شود نتایج یافته‌های اخیر این گروه تحقیقاتی جزئیات جالبی از انعطاف پذیری DNA ارائه می‌دهد.

مدل جدیدی که این گروه تحقیقاتی ارائه کرده است، پرده از خواص فیزیکی جالبی در مورد DNA بر می‌دارد. 

رهبر این گروه تحقیقاتی، استاد رشته مهندسی زیست پزشکی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و آنالیز نظری به مطالعه زیست مولکول‌هایی نظیر DNA پرداخته است و نقش این ترکیبات را در بدن انسان نشان داده است. 

این گروه نشان دادند که DNA موجود در هسته یک سلول در صورتی که کشیده شود می‌تواند تا چهار متر طول داشته باشد. اما به دلیل تا خوردگی‌ها و خم‌شدن‌های مناسب، این رشته طویل می‌تواند در فضایی کمتر از یک میکرون قرار گیرد که از قطر تار مو نیز کوچکتر است. 

DNA می‌تواند قابلیت برنامه ریزی داشته باشد به طوری که به صورت از پیش تعیین شده خود آرایی دهد که این امر برای تولید ادوات نانو مکانیکی مفید است. 

Phgs.org 

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید